Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika HISTORIA NOVA II – 2011 – 1

OBSAH: Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika HISTORIA NOVA II – 2011 – 1

Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika

HISTORIA NOVA
II – 2011 – 1

ISBN 978-80-8127-025-3

 

• • SEPARÁTY •• 

obsah

titulné strany

editoriál  (Peter PODOLAN)

tiráž

jubileum Pavla Jozefa Šafárika

titulné strany

editoriál (Peter PODOLAN)

Peter PODOLAN
Odkaz Pavla Jozefa Šafárika

Peter PODOLAN
Životopisný náčrt k 150. výročiu úmrtia Pavla Jozefa Šafárika (1795 – 1861)

tiráž

štúdie

Nora VEREŠOVÁ
Povesť vremennych let a jej koncepcia Slovienskoj zemli

Helena MARKUSKOVÁ
Charakter osmanskej moci v Gemerskej stolici v 17. storočí

Peter PODOLAN
Krátičká známost národu Slowanského Jána Kollára

Martin VAŠŠ
Vývoj Tisovej percepcie slovenskej otázky v rokoch 1920 – 1938

eseje

Miloš HORVÁTH
Spory o esej a jej miesto v slovenskej kultúre a kultúrnej histórii

dokumenty

Peter PODOLAN
Dve verzie Krátičkej známosti národu Slowanského Jána Kollára

jubileá

Peter PODOLAN
Životopisný náčrt k 150. výročiu úmrtia Pavla Jozefa Šafárika (1795 – 1861)

Martin VAŠŠ
85. výročie premiéry prvej slovenskej opery Jána Levoslava Bellu Kováč Wieland

podujatia & správy

Juraj BAKO
Výstava Amedeo Modigliani: Idea vs. Realita,
Obecní dům,Praha, 9.12.2010 – 28.2.2011

Eva BENKOVÁ – Ľudmila MASLÍKOVÁ
Medzinárodná konferencia Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely
a vzťahy (do roku 1780)
, Bratislava – Levoča 20. – 24. júna 2011

anotácie

Eva BENKOVÁ (anot.)
SKALSKÁ, Monika. Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku.
K osídleniu severného Gemera
. Martin : Matica slovenská, 2009, 331 s.

Helena MARKUSKOVÁ (anot.)
KREISER, Klaus – NEUMANN, K. Christoph. Dějiny Turecka.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 330 s.

Ľudmila MASLÍKOVÁ (anot.)
MAREK, Miloš (ed.) Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus III. Registra Vaticana
ex actis Clementis papae VI. res gestas Slovacas illustrantia. Volumen 2 (1342 - 1352).
Trnava : Slovenský historický ústav v Ríme, Trnavská univerzita v Trnave, 2010, 368 s.

Ľudmila MASLÍKOVÁ (anot.)
RÁBIK, Vladimír a kol. Vývoj cirkevnej správy na Slovensku.
Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku – Filozofická fakulta TU, 2010, 476 s.

Ľudmila MASLÍKOVÁ (anot.)
ŽUDEL, Juraj. Osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku.
Bratislava : Veda, 2010, 320 s.

Andrea NÁMEROVÁ (anot.)
OLEXÁK, Peter. Neskorá antika a rané kresťanstvo.
Ružomberok : Verbum – Vydavateľstvo KU, 2010, 1. vyd., 241 s.

Peter PODOLAN (anot.)
ČERMÁK, Josef – ČERMÁKOVÁ, Kristina. Slovník latinských citátů.
Praha : Euromedia Group, k.s. – Knižný klub, 2010, 543 s.

Peter PODOLAN (anot.)
MRVA, Marián. Žilina a Alexander Lombardini.
Žilina : Artis Omnis, 2009, 137 s.

recenzie

Martin VAŠŠ (rec.)
BYSTRICKÝ, Valerián – MICHELA, Miroslav – SCHVARC, Peter a kol.
Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska.
Bratislava : VEDA, 2010, 575 s.

miscellanea

Nora VEREŠOVÁ
Návrat k tézam O. N. Trubačeva o autochtonite Slovanov

o autoroch

Celé číslo