Koridory dejín HISTORIA NOVA 12

OBSAH: Koridory dejín HISTORIA NOVA 12

Koridory dejín

HISTORIA NOVA
12

ISBN 978-80-8127-186-1

 

• • OBSAH •• 

Napomáhanie obecnému dobru, obzvlášť vlasti (Ján KOLLÁR)

štúdie

Zdenko GÁLIK
Ctihodná Klára z Hlohovca, manželka Mikuláša Konta

Radka PALENČÁROVÁ
Kožušnícky cech v Košiciach v 16. storočí

Peter VANEK
Dopady územných zmien z roku 1938 na hospodárstvo Slovenska

články

Urban KOCSIS
Latinské epigrafické databázy k dejinám staroveku

Peter VANEK
75. výročie atentátu na Reinharda Heydricha v úryvkoch vybranej dobovej tlače

miscellanea

Peter PODOLAN
Zoznam diplomových prác obhájených v sekcii československých dejín
na Katedre československých dejín a archívnictva Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v rokoch 1964 – 1976

o autoroch

••• CELÝ ZVÄZOK •••