Mozaika histórie HISTORIA NOVA 13

OBSAH: Mozaika histórie HISTORIA NOVA 13

Mozaika histórie

HISTORIA NOVA
13

ISBN 978-80-8127-205-9

 

• • OBSAH •• 

Píseň studentů Levočských (F. Teichingreber)

štúdie

Zdenko GÁLIK
Dejiny Koplotoviec 1113 – 1452

Laura SZEGFÜOVÁ
Margaréta z Anjou vo vybraných prameňoch

Lukáš KRAJČÍR
K biografii Milana Žarnovického (1887 –1959)

články

Vojtech OZOROVSKÝ
Malý komentár ku chronológii vzniku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

edície

Lukáš KRAJČÍR
Politické zmýšľanie Martina Rázusa očami Jozefa Bohumila Součka

Peter PODOLAN
List učencov reči a literatúry česko-slovenskej v Prešporku Bratstvu učiteľskému oravskému z 26. októbra 1837

 

podujatia & správy

Mária GAŠŠOVÁ
Prednáška Eviny Steinovej Prečo boli stredovekí mnísi lepší data manažéri ako učenci v starovekom Grécku? Bratislava, 8. jún 2017

recenzie

Radka PALENČÁROVÁ
SZEGHYOVÁ, Blanka. Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí. Bratislava : VEDA, 2016, 185 s.

anotácie

Mária GAŠŠOVÁ
DVOŘÁK, Pavel. Piata kniha o Bratislave. Od Rakúsko-Uhorska do súčasnosti. Rak : Budmerice, 2012, 320 s.

obhájené dizertačné práce

Pavol DEMJANIČ
Nariadenia Jozefa II. vzťahujúce sa na Židov (1780 – 1790)

Romana ŠTANGOVÁ
K problematike uhorskej akademickej peregrinácie do Krakova na konci stredoveku

o autoroch

••• CELÝ ZVÄZOK •••