Opus sectile HISTORIA NOVA 15

OBSAH: Opus sectile HISTORIA NOVA 15

Opus sectile

HISTORIA NOVA
15

ISBN 978-80-8127-239-4

 

•• OBSAH •• 

O dnešnom ľudstve... (Arkadij STRUGACKIJ – Boris STRUGACKIJ)

štúdie

Zdenko GÁLIK
Archeologické nálezy z územia dnešnej obce Koplotovce

Adam MESIARKIN

Najstaršie konštrukcie spoločných dejín Slovanov. Bavorský geograf, Al-Masúdi, Povesť vremennych let

Jakub PALKO
Uhorský kráľ Štefan V. v stredovekých rakúskych letopisoch

Jana VÝŠKRABKOVÁ
Obraz šíitskeho islamu v dielach európskych cestovateľov 16. storočia

Eva BENKOVÁ
Adatok betléri kastély történetéhez

Peter VANEK
Vývojové zmeny v gumárenskom priemysle na Slovensku v rokoch 1934 – 1938

články

Michal AUGUSTOVIČ
Bitka pri Mogyoróde 14. marca 1074 – lokálny alebo stredoeurópsky konflikt?

edície

Peter PODOLAN
List Jána Kvačalu Lidovým novinám z 19. februára 1932

recenzie

Adam ŠUMICHRAST

VAN DER LINDEN, Marcel. Western Marxism and the Soviet Union: A Survey of Critical Theories and Debates since 1917. Leiden : Brill, 2017, 380 s.

o autoroch

••• CELÝ ZVÄZOK •••