Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Fotografia členov katedry
Fotografia členov katedry

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy sa v pedagogickej a výskumnej činnosti špecializuje na dejiny slovenskej literatúry, literárnu teóriu a literárnu kritiku. 

V oblasti výučby sa podieľa na realizácii viacerých programov bakalárskeho a magisterského stupňa (jednoodborové štúdium, štúdium učiteľstva a prekladateľstva-tlmočníctva, vrátane spoločného základu tohto programu). Realizuje tiež doktorandské štúdium v programe Slovenský jazyk a literatúra (viď Štúdium). 

V oblasti výskumu členovia katedry participujú na domácich a medzinárodných grantoch. Výsledkom výskumu sú početné monografie, zborníky štúdií, učebnice, edičné projekty, preklady a iné výstupy (viď Veda alebo Evidencia publikačnej činnosti UK).

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy má deväť zamestnankýň a zamestnancov, jedného emeritného profesora a štyri externé doktorandky (viď. Členovia katedry).