Doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD.

miestnosť: G 258
tel.: +421 2 9013 2238
e-mail: petra.milosovicova@uniba.sk

Konzultačné hodiny budú po dohode emailom alebo prostredníctvom MS Teams

Kurzy

  • Úvod do nederlandistiky
  • Krajinoveda holandsky hovoriacich predmetov
  • Dejiny Holandska a Belgicka
  • Interkultúrna kompetencia v holandčine
  • Interkultúrny manažment – projekt
  • Prekladateľský a editorský projekt

Vedecko-výskumná činnosť

Výskum v oblasti interkultúrneho manažmentu a prekladu

 

Účasť na projektoch

Aktuálne pripravuje spoločný projekt Moodle kurzu: "Interkultúrny manažment" v spolupráci s univerzitou vo Viedni, Rakúsko

Vybrané publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Milošovičová, Petra [UKOMAKMM] (100%) : Zdroje synergických efektov v interkultúrnom manažmente. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. - 143 s. [print] UKOVO2020. - úplný text Lit.: 87 zázn. ISBN 978-80-7598-663-4

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách ACA01 Milošovičová, Petra [UKOMAKMM] (23%) - Nováčková, Daniela [UKOMAKMM] (61%) - Wefersová, Jarmila [UKOMAKMM] (16%): Medzinárodné ekonomické právo. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - 282 s. Lit. 152 zázn. ISBN 978-80-7552-530-7

ACA02 Milošovičová, Petra [UKOMAKMM] (100%) : Interkulturelles Management. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. - 117 s. [4,67 AH] [print] Lit.: 29 zázn. ISBN 978-80-7598-365-7