Mgr. Adriana Schwarzbacher

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

lektor vysokoškolský, univerzitný

miestnosť: G369

tel.: +421 2 9013 2297e-mail: adriana.schwarzbacher@uniba.sk

konzultačné hodiny: štvrtok 12.30hod-13.30hod alebo po dohode emailom (LS),

externá doktorandka

sekcia germanistiky

Téma dizertačnej práce: Prežívanie jazyka a jazykové ideológie v diele Ireny Brežnej
Školiteľ: doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Odbor/program: filológia/literárna veda
Forma/začiatok: externé/od 2021/22