Mgr. Elena Hudecová

sekcia germanistiky

Meno: Mgr. Elena Hudecová

Téma dizertačnej práce: Možnosti a výzvy strojového prekladu v ére nástupu umelej inteligencie

Školiteľ: doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

Odbor/program: Filológia/translatológia

Forma/začiatok: externé/od 2022/23