Cecilie Hauglund - nórska lektorka

miestnosť č.251

tel.: +421 2 9013 2249

Konzultačné hodiny budú po dohode emailom alebo prostredníctvom MS Teams