Mgr. Rinsophie Vellinga - holandská lektorka

Miestnosť: G258

tel.: +421 2 9013 2239

e-mail: rinsophie.vellinga@uniba.sk 

Konzultačné hodiny budú po dohode emailom alebo prostredníctvom MS Teams

Pedagogická činnosť