Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

miestnosť: G231
tel.: +421 2 9013 2254
e-mail: jaroslav.stahl@uniba.sk


konzultačné hodiny nájdete aj tu.

v zimnom semestri 2019/20 v pondelok 10:30 - 12:00 hod.

 

Pedagogická činnosť - fachliche Ausrichtung

  • Konzekutívne tlmočenie - Konsekutivdolmetschen
  • Simultánne tlmočenie - Simultandolmetschen
  • Odborný a umelecký preklad - Fach- und künstlerische Übersetzung
  • Počítače a internet pri preklade a tlmočení - IT und Internet beim Übersetzen und Dolmetschen
  • Praxeológia tlmočenia - Praxeologie des Dolmetschens

 

Oblasti výskumu - Forschungstätigkeit 

  • Translatologický výskum v teórii tlmočenia 
  •       kognitívno-lingvistické kontexty simultánneho tlmočenia
  •       tlmočenie a kognitívna pragmatika
  •       osobnosť tlmočníka
  • Teória právneho prekladu

 

Vybrané publikácie

Verbale Gewalt beim Übersetzen. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 6.
- Bratislava, Univerzita Komenského, 2017.

Čo sa odohráva v hlave tlmočníka? Simultánne tlmočenie -teoretické otázky a praktické odpovede. Iris Bratislava, 2013, 120 s.

Kognitiv-linguistischer theoretischer Ansatz beim Simultandolmetschen vs. andere Modelle. In: Studia germanistica, č.14 (2014).

Der ideale Dolmetschunterricht. Nur Wunschdenken?
In: Theorie und Praxis des DaF und DaZ Unterrichts, Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2011.

Stránka pre študentov tlmočníctva (v angličtine)

 

Databáza textov pre tlmočenie Speech Repository (verzia 2.0)

Témy záverečných prác

1. Pamäť ako hlavná devíza tlmočníka

2. Anglicizmy v nemčine - aktuálne aj pre slovenského tlmočníka.

3. Vlastná téma

Témy diplomových prác

1. Tlmočnícke stratégie pri konzekutíve 

2. Tlmočenie šeptom - najťažšie simultánne tlmočenie?

3. Vlastná téma