Mgr. Milan Potočár, PhD.

  • člen projektu Erazmus+, PACI na oddelení nederlandistiky