Mgr. Miroslav Zumrík, PhD.

Sekcia škandinavistiky

miestnosť: G251
tel.: +421 2 9013 2246
e-mail: miroslav.zumrik@uniba.sk

Konzultačné hodiny budú po dohode emailom alebo prostredníctvom MS Teams

Pedagogická činnosť:

Oblasti výskumu:

Účasť na projektoch:

Vybrané publikácie: