PhDr. Erika Mayerová, PhD.

miestnosť: G236
tel.: +421 2 9013 2248
e-mail: erika.mayerovauniba.sk

Konzultačné hodiny budú po dohode emailom alebo prostredníctvom MS Teams

Kurzy

  • Vývin nemeckého jazyka
  • Stredoveká nemčina pre archivárov
  • Staršia nemecká literatúra
  • Morfológia nemeckého jazyka
  • Syntax nemeckého jazyka

Vedecko-výskumná činnosť

  • Po nemecky písané stredoveké dokumenty na území Slovenska

 

Účasť na projektoch VEGA:

  • Edícia a jazykovedno-historická analýza najstaršej mestskej knihy Smolníka

Vybrané publikácie

Mayerová, Erika (2001): Zum Konsonantensystem in den ältesten Pressburger Testamenten des 15. und 16. Jahrhunderts. In: Wynfried Kriegleder, Andrea Seidler, Jozef Tancer (Hg.) Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg, S. 11-15, Bremen.

Mayerová, Erika (2003): Kalda, František. In: Internationales Germanistenlexikon 1800-1950, Walter de Gruyter. S. 1686-1687, Berlin.

Mayerová, Erika (2005): Zu den hereditaria in den ältesten Pressburger Testamenten. In: Einheit in Verschiedenheit, S. 27-32, Bratislava.

Mayerová, Erika (2009): Zur Sprache der Pressburger Zünfte des 16. Jahrhunderts. In: Deutsche Sprache in der Slowakei, Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2009, s. 287-292.

Mayerová, Erika (2013): Jazyk banského práva v prameni "Eysen-Hämmer Ordnungen/poriadok pre železiarske hámre (v stoliciach Abov, Spiš, Gemer a Turňa 1713-1715)". In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 2, Bratislava: Univerzita Komenského, 2013, s. 61-69.

Mayerová, Erika (2014): Aus dem Stadtbuch von Schmöllnitz/Smolník. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 3. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 78-87.