Mgr. Lívia Lukšicová

sekcia germanistiky

Meno: Mgr. Lívia Lukšicová

Téma dizertačnej práce: Kreatívne stratégie tvorby textu v práci prekladateľa v 21. storočí

Školiteľ: doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

Odbor/program: Filológia/translatológia

Forma/začiatok: externé/od 2022/23