Dag Fransson - švédsky lektor

Sekcia škandinavistiky

miestnosť: G251

tel.: +421 2 9013 2244
e-mail: dagskola@gmail.com

Konzultačné hodiny budú po dohode emailom alebo prostredníctvom MS Teams

Pedagogická činnosť

Semináre:

jazyková kompetencia

 

produktívne písanie

politika severských štátov

švédske kultúrne štúdiá