Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.

miestnosť: G247
tel.: +421 2 9013 2252
e-mail: tomas.sovinecuniba.sk

Konzultačné hodiny budú po dohode emailom alebo prostredníctvom MS Teams

Pedagogická činnosť: 

Konzekutívne tlmočenie, simultánne tlmočenie, preklad odborných textov.

Oblasti výskumu:

Simultánne tlmočenie z interdisciplinárneho pohľadu

 

Vybrané publikácie

Kategória: AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Autor: Sovinec Tomáš UKOFIGN 100%

Názov: Komparation der Ansichten der Studenten des Faches für Übersetzen und Dolmetschen mit den Ansichten der Berufsdolmetscher bei ausgewählten Aspekten des Dolmetschens / Tomáš Sovinec

Zdroj. Dok.: Translatologické reflexie 2010. - Bratislava : Iris, 2010. - ISBN 978-80-89238-42-2. - S. 33-54

Signatúra: GN 8/10

Autor: Sovinec Tomáš, Článok pod názvom: 1. doktorandská konferencia germanistov na Slovensku, uverejnený v časopise Naša Univerzita číslo 2, október 2011

Naša Univerzita je časopis Univerzity Komenského v Bratislave, ročník 58, Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry pod číslom EV 2933/09, ISSN 1338-4163

ADF            0183653
SOVINEC, Tomáš. Was macht einen Dolmetscher zum richtigen Dolmetscher? In Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Banská Bystrica : SUNG Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, 2013. ISSN 1338-0796, 2013, Jahrgang 5, Heft 2, s. 77-85.

AFD            0181728
SOVINEC, Tomáš. Rozhodujúce vlastnosti tlmočníka. In Cudzie jazyky v premenách času III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. novembra 2012 [v Bratislave] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3657-8, s. 392-400 CD-ROM.

AFD        0183199
SOVINEC, Tomáš. Ansichten von Dolmetschstudenten vs. Ansichten von               Berufsdolmetschern - interdisziplinär betrachtet. In Germanistische                       Studien in der Slowakei : Beiträge zur Doktorandenkonferenz in Bratislava               2011, 7.-9. September 2011, Bratislava. - Frankfurt am Main : Peter Lang,           2013. ISBN 978-3-631-63321-2, s. 184-194.