Členovia katedry

Vedúci katedry: doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

Sekretárka katedry: Gabriela Púčiková

Tajomníci katedry:
za klasickú sekciu Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.
za semitskú sekciu Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

Študijný poradca:
za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. 
za semitskú sekciu Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. (Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.)

Koordinátori študentských mobilít:
za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
za semitskú sekciu Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Poradca pre vedeckú a publikačnú činnosť:
Mgr. Marcela Andoková, PhD. 

Web-master:
za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
za semitskú sekciu Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

 

Sekcia klasickej filológie 

Profesor emeritus:
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. († 24. 2. 2021)

Docenti:

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Odborní asistenti:
Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD. 
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.

Lektori:

Eleni Emmanouil - novogrécky jazyk

Doktorandi v dennej forme štúdia: 
Mgr. Renáta Mokošová

Študijný poradca: 
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Študijná komisia: 
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.
Mgr. Mária Šibalová

Hosťujúci profesori a externí spolupracovníci:
Dr. Andrea Cuomo
Dr. Dáša Čiripová
PhDr. Alexandra Dekanová
Doz. Dr. Christian Gastgeber
Mgr. Sofia Chatzigiannaki
Prof. Dr. Elisabeth Klecker
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.
Mgr. Ema Pavľaková, PhD.
Prof. Dr. Stefan Schaffner
Mgr. Marek Šibal, PhD.
Mgr. Mária Šibalová (Májeková), PhD.
Doz. Dr. Wojciech Sowa
Mgr. Vratislav Zervan, PhD.
 

<output>doc. Mahdi Nikmanesh, PhD. - lektor perzského jazyka </output>

 

Sekcia semitskej filológie

Profesori:

Prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD. († 25. 1. 2021)

 

ODBORNÍ ASISTENTI

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

Mgr. Mária Lacináková, PhD.

 

DOKTORANDI

Mgr.art (et) Mgr. Zuzana Pristašová

 

LEKTORI

doc. Mahdi Nikmanesh, PhD. - lektor perzského jazyka

Ahmed Hasan Anwar Hasan, PhD. - lektor arabského jazyka

 

 


<output>

PROFESORI

Prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD. 

 

ODBORNÍ ASISTENTI

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

Mgr. Mária Lacináková, PhD.

 

VEDECKOVÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI

Mgr. Katarína Bešková, PhD.

 

DOKTORANDI

Mgr.art (et) Mgr. Zuzana Pristašová

 

LEKTORI

Mohammad Ragheb, PhD. - lektor perzského jazyka

Ali Afifi Soliman, PhD. – lektor arabského jazyka

</output>