Členovia katedry

Vedúca katedry: Doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Sekretárka katedry: Mgr. Jaroslava Cedzová

Tajomníčka katedry:
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

Študijný poradca:
za klasickú sekciu Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
(konzultačné hod.: utorok 13:30-14:30 hod.)
za semitskú sekciu Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.
(konzultačné hod.: pondelok 16:00-17:00 hod.)

Koordinátori študentských mobilít:
za klasickú sekciu Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.,
(konzultačné hod.: utorok 13:30-14:30 hod.)
za semitskú sekciu Doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.
(konzultačné hod.: štvrtok 10:40-11:40 hod.)


Poradca pre vedeckú a publikačnú činnosť:
Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD. 

Web-master:
za klasickú sekciu Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
za semitskú sekciu Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

 

Sekcia klasickej filológie 


Funkčné miesta - profesori:

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Funkčné miesta - docenti:
Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.

Funkčné miesta - odborní asistenti:
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.


Doktorandi v dennej forme štúdia: 
Mgr. Renáta Mokošová (t.č. štúdium prerušné)
Mgr. Frederik Pacala

Doktorandi v externej forme štúdia: 
Doc. Mgr. et Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

Lektor novogréckeho jazyka:
Efstratios Gkogkolas

Študijný poradca: 
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Študijná komisia:
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.


Bývalí profesori a docenti:

Prof. Em. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. († 24. 2. 2021)
Doz. Dr. Wojciech Sowa

Externí spolupracovníci:
Mgr. Dáša Čiripová, PhD.
PhDr. Alexandra Dekanová
Doz. Dr. Christian Gastgeber
Mgr. Sofia Chatzigiannaki
Mgr. Marek Šibal, PhD.
Mgr. Mária Šibalová (Májeková), PhD.
Mgr. Vratislav Zervan, PhD.

Bývalí hosťujúci prednášajúci:
Dr. Andrea Cuomo
Eleni Emmanouil
Doz. Dr. Christian Gastgeber
Dr. Damianos Kasotakis (WS 2022/23)
Prof. Dr. Elisabeth Klecker
Dr. Giulia Rossetto (WS 2022/23)
Prof. Dr. Stefan Schaffner
Mgr. Vratislav Zervan, PhD.

 

<output>doc. Mahdi Nikmanesh, PhD. - lektor perzského jazyka </output>

 

Sekcia semitskej filológie

 

Funkčné miesta - profesori

prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

 

Funkčné miesta - docenti

doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.


Funkčné miesta - odborní asistenti

Mgr. Mária Lacináková, PhD.

 

Bývalí profesori:

Prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD. († 25. 1. 2021)