Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Vedúci katedry: doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.

Sekretárka katedry: Gabriela Púčiková

 

Sekcia klasickej filológie 

Profesori:
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

Docenti:

Doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Odborní asistenti:
Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD. 
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.

Lektori:

Mgr. Sofia Chatzigiannaki - novogrécky jazyk

Hosťujúci profesori:
Doz. Dr. Christian Gastgeber
Prof. Dr. Stefan Schaffner
Mgr. Vratislav Zervan, PhD.
Dr. Andrea Cuomo

Externí spolupracovníci:
PhDr. Alexandra Dekanová
Mgr. Irena Bacigálová, PhD.
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Doktorandi v dennej forme štúdia: 
Mgr. Mária Májeková


<output>doc. Mahdi Nikmanesh, PhD. - lektor perzského jazyka </output>

 

Sekcia semitskej filológie

Profesori: 
Prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD. 

Odborní asistenti: 
Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.
Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

<output>

Mgr. Danuša Čižmíková

Mgr.art (et) Mgr. Zuzana Pristašová

 

Doktorandi v dennej forme štúdia: 

Mgr. Mária Lacináková

</output>

Vedeckovýskumní pracovníci:
Mgr. Danuša Čižmíková
Mgr.art (et) Mgr. Zuzana Pristašová

Doktorandi v dennej forme štúdia:
Mgr. Mária Lacináková

<output>doc. Mahdi Nikmanesh, PhD. - lektor perzského jazyk </output>

Lektori:
doc. Mahdi Nikmanesh, PhD. - lektor perzského jazyka