Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Vedúci katedry: doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

Sekretárka katedry: Gabriela Púčiková

Tajomníci katedry:
za klasickú sekciu Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.
za semitskú sekciu Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

Koordinátori študentských mobilít:
za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
za semitskú sekciu Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Študijný poradca:
za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. 
za semitskú sekciu Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. (Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.) 

Katedrový poradca pre vedeckú a publikačnú činnosť:
Mgr. Marcela Andoková, PhD.

Web-master:
za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
za semitskú sekciu Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

 

Sekcia klasickej filológie 

Profesori:
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

Docenti:

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Odborní asistenti:
Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD. 
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.

Lektori:

Mgr. Sofia Chatzigiannaki - novogrécky jazyk

Hosťujúci profesori:
Doz. Dr. Christian Gastgeber
Prof. Dr. Stefan Schaffner
Mgr. Vratislav Zervan, PhD.
Dr. Andrea Cuomo

Externí spolupracovníci:
PhDr. Alexandra Dekanová
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Doktorandi v dennej forme štúdia: 
Mgr. Mária Šibalová (Májeková)
Mgr. Renáta Mokošová

Študijný poradca: 
doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Študijná komisia: 
doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.
Mgr. Mária Šibalová<output>doc. Mahdi Nikmanesh, PhD. - lektor perzského jazyka </output>

 

Sekcia semitskej filológie

Profesori:

Prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD. 

 

Odborní asistenti:

Mgr. Zuzana  Gažáková, PhD.

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

Mgr. Mária Lacináková, PhD.

 

Vedeckovýskumní pracovníci:

Mgr. Katarína Bešková, PhD.

 

Doktorandi v dennej forme štúdia:

Mgr.art (et) Mgr. Zuzana Pristašová

 

Lektori:

Mohammad Ragheb, PhD. - lektor perzského jazyka


<output>

PROFESORI

Prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD. 

 

ODBORNÍ ASISTENTI

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

Mgr. Mária Lacináková, PhD.

 

VEDECKOVÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI

Mgr. Katarína Bešková, PhD.

 

DOKTORANDI

Mgr.art (et) Mgr. Zuzana Pristašová

 

LEKTORI

Mohammad Ragheb, PhD. - lektor perzského jazyka

Ali Afifi Soliman, PhD. – lektor arabského jazyka

</output>