Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Marcela Andoková

Mgr. Marcela Andoková, PhD.

Sekcia: Klasická filológia

Miestnosť: G 340

Telefón: (02) 59339236

E-mail: marcela.andokovauniba.sk

Konzultačné hodiny:

Publikácie:

 

 1. AAB Rečnícke umenie sv. Augustína v kázňach k stupňovým žalmom / Marcela Andoková
  Bratislava : Iris, 2013
 2. ABD Tyconius a jeho chápanie cirkvi podľa spisu Kniha pravidiel / Marcela Andoková
  In: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. - ISBN 978-80-7141-866-5. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - S. 11-26 [1,3 AH]
 3. ABD Seneca filozof očami mladého Okála / Marcela Andoková
  In: Klasický filológ Miloslav Okál. - ISBN 978-80-223-3809-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 67-80 [1,01 AH]
 4. ADF Kňazstvo a mníšstvo vo svetle Hieronymovej korešpondencie / Marcela Andoková, Kvetoslava Gyuriová
  In: Teologický časopis. - Roč. 11, č. 2 (2013), s. 59-70
 5. ADF Konečná porážka arianizmu v Miláne List 76 svätého Ambróza adresovaný sestre Marcelline o vydaní baziliky / Marcela Andoková, Róbert Horka
  In: Teologický časopis. - Roč. 12, č. 1 (2014), s. 35-48
 6. ADF Panenstvo ako ideál kresťanského života v listoch sv. Hieronyma / Marcela Andoková, Kvetoslava Gyuriová
  In: Teologický časopis. - Roč. 11, č. 1 (2013), s. 47-59
 7. ADF Postava Dávida kajúcnika vo vybraných patristických komentároch k Ž 51(50) / Marcela Andoková
  In: Studia Biblica Slovaca. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 141-154
 8. ADF Dôležitosť Svätého písma v Augustínovom objavovaní kresťanstva / Marcela Andoková
  In: Radosť a nádej. - Roč. 14, č. 2 (2011), s. 3-11
 9. AEC Princípy výchovy a vzdelávania detí v listoch sv. Hieronyma / Marcela Andoková, Kvetoslava Gyuriová
  In: Sambucus 9. - ISBN 978-83-7490-689-0. - Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013. - S. 80-87
 10. AED Osud antického mímu na pozadí svedectiev cirkevných otcov / Marcela Andoková
  In: Sambucus 7. - ISBN 978-80-8082-487-7. - Trnava : Trnavská univerzita, 2011. - S. 53-66
 11. AED Quelques aspects de la prédication antidonastite dans les Enarrationes in Psalmos 119-133 de Saint Augustin / Marcela Andoková
  In: Graecolatina et Orientalia 29-30. - ISBN 978-80-223-2319-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 77-92
 12. AEF Augustinus Aurelius - z rétora kazateľ / Marcela Andoková
  In: Sv. Augustín (Augustinus Aurelius) : O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli. - ISBN 80-89007-44-9. - Prešov : Petra, 2004. - S. 3-13
 13. AFC Prítomnosť Augustínovho výkladu Enarratio in Psalmum 118 v Husovom komentári k Žalmu 118 / Marcela Andoková
  In: Studia historica Brunensia, 56/1-2. - ISBN 978-80-210-5028-0. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - S. 69-87
 14. AFC Tolera infirmitatem, si desideras perfectionem the notion of tolerantia in relation to Christian perfection in Augustine´s sermones ad populum / Marcela Andoková
  In: The image of the perfect Christian in Patristic thought. - ISBN 978-90-429-2555-7. - Leuven : Peeters, 2011. - S. 115-132
 15. AFD "Christiana libertas" a jej špecifiká v myslení Aurelia Augustina / Marcela Andoková
  In: Sloboda a jej projekcie. - ISBN 978-80-555-0619-7. - Prešov : PU, 2012. - S. 99-106
 16. BEF Aurelius Augustinus život a dielo / Marcela Andoková
  In: Antológia : patristika a scholastika. - ISBN 978-80-7141-623-4. - Trnava : Dobrá kniha, 2009. - S. 12-21
 17. BEF Aurelius Augustinus Myseľ ako boží obraz podľa De Trinitate XIV / Marcela Andoková
  In: Antológia : patristika a scholastika. - ISBN 978-80-7141-623-4. - Trnava : Dobrá kniha, 2009. - S. 48-61
 18. BEF Rodokmeň Miloslava Okála príloha / Marcela Andoková
  In: Klasický filológ Miloslav Okál. - ISBN 978-80-223-3809-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 274-275
 19. EDI G. Karsai - G. Klaniczay - D. Movrin - E. Olechowska (ed.): Classics and communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain / Marcela Andoková
  In: Graecolatina et Orientalia 35-36. - ISBN 978-80-223-3843-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 156-160
 20. EDI Horňanová, S. a i.: Eschatologické predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmu: pešere, mesiášske a mystické texty / Marcela Andoková
  In: Teologický časopis. - Roč. 12, č. 1 (2014), s. 84-86
 21. EDI Lichner, Miloš: Lev Veľký a jeho Tomus ad Flavianum: preklad a analýza textu / Marcela Andoková
  In: Teologický časopis. - Roč. 12, č. 2 (2014), s. 76-78
 22. EDJ Liber regularum - Kniha pravidiel / Ticonius ; prekl. Marcela Andoková
  In: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. - ISBN 978-80-7141-866-5. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - S. 27-37
 23. EDJ Sv. Augustín (Augustinus Aurelius): O kresťanskej náuke / preložila, úvod a poznámky napísala Marcela Andoková
  In: Sv. Augustín (Augustinus Aurelius) : O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli. - ISBN 80-89007-44-9. - Prešov : Petra, 2004. - S. 21-168
 24. EDJ Aurelius Augustinus O Trojici, kniha XIV / prekl. Marcela Andoková
  In: Antológia : patristika a scholastika. - ISBN 978-80-7141-623-4. - Trnava : Dobrá kniha, 2009. - S. 62-88
 25. FAI Antológia : patristika a scholastika. / ed. Michal Chabada, Marcela Andoková
  Trnava : Dobrá kniha, 2009
 26. FAI Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku / ed. Miloš Lichner ... [et al.]
  Trnava : Dobrá kniha, 2014
 27. GHG Augustine ecologist or world pessimist? / Marcela Andoková
  In: Oxford patristics [elektronický zdroj]. - Oxford : University of Oxford, 2011. - Nestr. [online]

<aside class="span3">

<figure class="csc-textpic-image csc-textpic-last"></figure>

</aside>