Bakalárske štúdium


AKTUÁLNE informácie pre študentov

Arabský jazyk a kultúra
Grécky jazyk a kultúra
Latinský jazyk a kultúra
Klasické jazyky


Sekcia klasickej filológie

jednoodborové odborné štúdium

<output>
prekladateľstvo a tlmočníctvo</output>

KLASICKÉ JAZYKY

   podrobné informácie TU


prekladateľstvo a tlmočníctvo

GRÉCKY JAZYK A KULTÚRA v kombinácii

    podrobné informácie TU

LATINSKÝ JAZYK A KULTÚRA v kombinácii

    podrobné informácie TU

 


Sekcia smitskej filológie


prekladateľstvo a tlmočníctvo

ARABSKÝ JAZYK A KULTÚRA v kombinácii

     podrobné informácie TUŠTUDIJNÉ PROGRAMY A KOMBINÁCIE otvárané v šk. roku 2023/2024

<output><article class="span6">

Informácie pre študentov 

<header class="csc-header csc-header-n11 ka-handler">

harmonogram štúdia

</header>

<header class="csc-header csc-header-n12 ka-handler">

štátne a súborné skúšky

</header>

<header class="csc-header csc-header-n13 ka-handler">

záverečné práce

</header>

</article> <aside class="span3">

Sekretárka katedry: 
Mgr. Jaroslava Cedzová
E-Mail: jaroslava.cedzova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2150


Úradné hodiny:

Pondelok10:00 - 11:3014:00 - 15:00
Utorok10:00 - 11:3014:00 - 15:00
Streda10:00 - 11:3014:00 - 15:00
Štvrtok10:00 - 11:3014:00 - 15:00
Piatok10:00 - 11:3014:00 - 15:00

</aside> </output>

Prihlášky do 28.2.2023!

Informácie pre uchádzačov

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 28. januára 2023