Rady študijných programov


ŠP Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (OPT) – 1. stupeň

doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (hlavná zodpovedná osoba / garantka)

doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD. (spolugarantka)

Mgr. Barbora Machajdíková, PhD. (spolugarantka)

doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

PhDr. Tomáš Hamar, PhD. Ústav cudzích jazykov LF

Bc. Katarína Velichová (študentka)

 

ŠP Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (OPT) – 2. stupeň

doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (hlavná zodpovedná osoba / garantka)

doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD. (spolugarantka)

Mgr. Barbora Machajdíková, PhD. (spolugarantka)

doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

PhDr. Tomáš Hamar, PhD. Ústav cudzích jazykov LF

Bc. Alexandra Haneschová (študentka)

 

ŠP Klasické jazyky – 1. stupeň

doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (hlavná zodpovedná osoba / garantka)

doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. (spolugarantka)

doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD. (spolugarantka)

Mgr. Barbora Machajdíková, PhD. (spolugarantka)

doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD. (spolugarant)

PhDr. Tomáš Hamar, PhD. Ústav cudzích jazykov LF

Mgr. Frederik Pacala (študent)

 

ŠP Latinský jazyk a kultúra v kombinácii (OPT) – 1. stupeň

doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. (hlavná zodpovedná osoba / garantka)

Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD. (spolugarantka)

doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD. (spolugarant)

doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

PhDr. Tomáš Hamar, PhD. Ústav cudzích jazykov LF

Mária Krúpová (študent)