Magisterské štúdium

Informácie pre študentov

Arabský jazyk a kultúra
Grécky jazyk a kultúraŠtúdiumŠTUDIJNÉ PROGRAMY A KOMBINÁCIE


Klasická filológia

prekladateľstvo a tlmočníctvo

 

Semitská filológia

prekladateľstvo a tlmočníctvo