Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2020/2021

Študijné programy magisterského štúdia otvárané na FiF UK v akademickom roku 2020/2021

Študijné plány otváraných magisterských programov

 

Upozornenie: Na štúdium všetkých študijných programov je potrebné ovládanie slovenského jazyka

 

 Akreditované študijné programy

Jednoodborové štúdiumTRPP
archeológiaDMgr.214
archívnictvoDMgr.214
estetikaDMgr.216
etnológia a kultúrna antropológiaDMgr.215
filozofiaDMgr.220
históriaDMgr.216
informačné štúdiáDMgr.240
kulturológiaDMgr.222
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxDMgr.212
marketingová komunikáciaDMgr.230
muzikológiaDMgr.210
muzeológia a kultúrne dedičstvoDMgr.212
pedagogikaDMgr.225
politológiaDMgr.250
psychológiaDMgr.285
religionistikaDMgr.210
ruské a východoeurópske štúdiáDMgr.220
slovanské štúdiáDMgr.215
sociológiaDMgr.230
stredoeurópske štúdiáDMgr.220
východoázijské jazyky a kultúry (zameranie: čínsky jazyk a kultúra)DMgr.222
východoázijské jazyky a kultúry (zameranie: kórejský jazyk a kultúra)DMgr.225
žurnalistikaDMgr.245

 

 

Študijné programy v študijnom odbore filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo TRPP
anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúraDMgr.210
anglický jazyk a kultúra a fínsky jazyk a kultúraDMgr.24
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraDMgr.26
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDMgr.210
anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúraDMgr.27
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDMgr.28
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDMgr.211
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDMgr.24
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDMgr.210
arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraDMgr.23
fínsky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraDMgr.23
fínsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDMgr.23
fínsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDMgr.22
fínsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDMgr.22
francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDMgr.23
grécky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraDMgr.25
chorvátsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDMgr.23
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDMgr.24
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDMgr.25
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDMgr.22
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDMgr.25
ruský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDMgr.22
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDMgr.24
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDMgr.23
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDMgr.27

 

 

Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy TRPP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieDMgr.24
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieDMgr.28
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDMgr.22
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDMgr.210
učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúryDMgr.23
učiteľstvo filozofie a histórieDMgr.25
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryDMgr.22
učiteľstvo geografie a histórieDMgr.25
učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúryDMgr.22
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryDMgr.22
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryDMgr.26
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDMgr.23
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (konverzný program pre neučiteľov)DMgr.210

 

 

Zoznam použitých skratiek

FŠ - forma štúdia
T  -  udeľovaný akademický titul
R  -  štandardná dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5 Zákona o VŠ)
D  -  denná forma štúdia
Mgr. - akademický titul "magister"