Informácie pre študentov

štátne a súborné skúšky

Súborná skúška z gréckeho jazyka

Súborná skúška z latinského jazyka

 

Termíny štátnych skúšok 2022/23

Klasické jazyky, Grécky jazyk a kultúra, Latinský jazyk a kultúra, DPŠ Latinský jazyk, DPŠ Grécky jazyk:

Štátne skúšky vrátane obhajob záverečných prác sa v akademickom roku 2022/23 konajú v termínoch: 

Jesenný termín:
piatok 25. 8. o 9.00 hod.


záverečné práce


Schválené témy záverečných prác na akademický rok 2023/2024: 

 

Bakalárske práce:


Latinský jazyk a kultúra

Doc. Marcela Andoková (marcela.andokova@uniba.sk)
Vplyv zvukovej stránky jazyka na človeka a spoločnosť na pozadí antickej rétorickej tradície /
Mária Krúpová

Schválila 15. 5. 2023 Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. (garantka bpLA)


Magisterské práce:


Grécky jazyk a kultúra

Doc. Marcela Andoková (marcela.andokova@uniba.sk)
Prezentácia gréckej kultúry u vybraných židovsko-helenistických autorov I. Čorná 

Dr. Barbora Machajdíková (barbora.machajdikova@uniba.sk)
Lexikálna analýza výrazov spojených so spánkom a snami u starogréckych autorov / A. Haneschová

Dr. Dáša Čiripová (dasaciripova@yahoo.com)
Mýtus Ifigenie a jeho spracovanie u antických dramatikov /
M. Mitasová

Schválila 15. 5. 2023 Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (garantka mpGR)

 
Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác 

Prihláška na štátnu skúšku

Žiadosť o zmenu zadania záverečnej práce

 

Vedúci záverečných prác


Grécky jazyk a kultúra (bakalársky a magisterský stupeň):
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.
Mgr. Marek Šibal, PhD.
Mgr. Dáša Čiripová, PhD.

Klasické jazyky (bakalársky stupeň):
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.
Doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.

Latinský jazyk a kultúra (bakalársky stupeň):

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.
Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.