Informácie pre študentov

štátne a súborné skúšky


Termíny štátnych skúšok 2023/24

Grécky jazyk a kultúra, Latinský jazyk a kultúra:

Štátne skúšky vrátane obhajob záverečných prác sa v akademickom roku 2023/24 konajú v termínoch: 

Letný termín:
streda 12. 6. od 08:00 a štvrtok 13. 6. od 08.00 hod.


Jesenný termín:
(bude včas zverejnený)

Štátne skúšky zo ŠP Klasické jazyky, DPŠ Latinský jazyk, DPŠ Grécky jazyk sa v letnom termíne nekonajú.

 

Súborná skúška z gréckeho jazyka

Súborná skúška z latinského jazyka

záverečné práce

Schválené témy záverečných prác na akademický rok 2024/2025:

Magisterské práce:


Grécky jazyk a kultúra

Dr. Barbora Machajdíková (barbora.machajdikova@uniba.sk)
Aspekty vzniku "koiné" v gréckom jazyku

Schválila 15. 6. 2024 Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (garantka mpGR)

Schválené témy záverečných prác na akademický rok 2023/2024:

Bakalárske práce:


Latinský jazyk a kultúra

Doc. Marcela Andoková (marcela.andokova@uniba.sk)
Vplyv zvukovej stránky jazyka na človeka a spoločnosť na pozadí antickej rétorickej tradície /
Mária Krúpová

Schválila 15. 5. 2023 Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. (garantka bpLA)


Magisterské práce:


Grécky jazyk a kultúra

Doc. Marcela Andoková (marcela.andokova@uniba.sk)
Prezentácia gréckej kultúry u vybraných židovsko-helenistických autorov 

Dr. Barbora Machajdíková (barbora.machajdikova@uniba.sk)
Lexikálna analýza výrazov spojených so spánkom a snami u starogréckych autorov 

Dr. Dáša Čiripová (dasaciripova@yahoo.com)
Mýtus Ifigenie a jeho spracovanie u antických dramatikov 

Schválila 15. 5. 2023 Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (garantka mpGR)

 
Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác 

Prihláška na štátnu skúšku

Žiadosť o zmenu zadania záverečnej práce

 

Vedúci záverečných prác


Grécky jazyk a kultúra (bakalársky a magisterský stupeň):
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.
Mgr. Marek Šibal, PhD.
Mgr. Dáša Čiripová, PhD.
PhDr. Mgr. Tomáš Hamar, PhD.
Mgr. Angela Škovierová, PhD.


Klasické jazyky (bakalársky stupeň):
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.
Doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.
PhDr. Mgr. Tomáš Hamar, PhD.
Mgr. Angela Škovierová, PhD.

Latinský jazyk a kultúra (bakalársky stupeň):
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.
Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.
PhDr. Mgr. Tomáš Hamar, PhD.
Mgr. Angela Škovierová, PhD.