Informácie pre študentov

harmonogram štúdia


štátne a súborné skúšky

Súborná skúška z gréckeho jazyka

Súborná skúška z latinského jazyka

 

Termíny štátnych skúšok 2021/22 (klasické jazyky, grécky jazyk a kultúra, latinský jazyk a kultúra):

Štátne skúšky z gréckeho a latinského jazyka vrátane obhajob záverečných prác sa v akademickom roku 2021/22 konajú v dvoch termínoch: 

14. – 15. 6. 2022

23. – 24. 8. 2022

 

 

záverečné práce

Témy záverečných prác na akademický rok 2022/2023: 

 

Bakalárske práce: 

 
Doc. Andoková

Migrácia rodín v čase rímskeho cisárstva na podklade literárnych a
epigrafických prameňov.

  

Doc. Grusková

Typológia antických gréckych gramatických diel

 

Doc. Kalaš 

1. Filozofické aspekty Horatiovho diela 

2. Lucretiov vzťah k tradičnému náboženstvu 

 

Dr. Hrnčiarová 

1. Dobytie Britských ostrovov v roku 1066 – interpretácia prameňov (Carmen de Haestingae proelio) 

2. Normandskí vojvodovia v dobových kronikách (De moribus et actis primorum Normanniae ducum, Gesta Normannorum ducum, Gesta Willelmi ducis Normannorum et regis Anglorum) 

  

Dr. Lábaj

1. Ján Sambucus: Reges Ungariae, ab an. Christi CDI usque ad MDLXVII. (1567). Preklad a komentár

2. Rímske cesty v období neskorej republiky

 

Dr. Machajdíková

Analýza slovesných koreňov v konštrukciách s vnútorným predmetom so zameraním na homérsku gréčtinu

 

Dr. Šibal

Postavenie ženy v Sparte

 

Magisterské práce na rok 2023/24:

Dr. Lábaj: 

Dante Alighieri a Giovanni del Virgilio: Eklogy. Preklad a analýza


 
Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác 

Prihláška na štátnu skúšku

Žiadosť o zmenu zadania záverečnej práce

učebný materiál

Gramatiky: 

 

   

   

  Slovníky: 

   

   

  Literatúra: 

   

   

  lektúra gréckych a latinských autorov