Aktuality

Návrh tém záverečných prác v akademickom roku 2024/2025

 

Štátne skúšky, jesenný termín akademického roka 2022/2023

Obhajoby bakalárskych prác sa budú konať 21. augusta 2023, začiatok o 13:00.

 

Štátne skúšky, letný termín akademického roka 2022/2023

Obhajoby bakalárskych prác sa budú konať 13. júna 2023, začiatok o 13:00.

 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF MIDDLE AND MIXED ARABIC

The Sixth International Conference

20-23 September 2022 Bratislava

Gondova 2, Moyzes Hall

 

 

 

 

Štátne skúšky 2021/2022 - august:

 Magisterské štúdium -

 Arabský jazyk:  25. 8. 2022

 Arabská dejiny a literatúra; obhajoba diplomových prác:  26. 6. 2022

 

Návrh tém záverečných prác v akademickom roku 2022/2023

 

 Dodatočne otvárané študijné programy

 

Štátne skúšky 2021/2022 - termíny:

 Letný termín

Magisterské štúdium -

 Arabský jazyk: 14. 6. 2022

 Arabská dejiny a literatúra; obhajoba diplomových prác: 15. 6. 2022

 

 

 

Magický realizmus v tvorbe irackých exilových autorov.


 

Celofakultné kurzy tureckého jazyka na Katedre klasickej a semitskej filológie 

 

Návrh tém záverečných prác v akademickom roku 2021/2022

 

Štátne skúšky - termíny:

Jesenný termín

Bakalárske štúdium -

 Obhajoby bakalárskych prác: 26. 8. 2020

Magisterské štúdium –

 Arabská dejiny a literatúra; obhajoba diplomových prác: 26. 8. 2020

 Arabský jazyk: 27. 8. 2020

Letný termín

Bakalárske štúdium -

 Obhajoby bakalárskych prác: 25. 6. 2020

Magisterské štúdium -

 Arabský jazyk: 30. 6. 2020

 Arabská dejiny a literatúra; obhajoba diplomových prác: 1. 7. 2020

 

 

 

Kurz arabského jazyka pre verejnosť, letný semester 2019/2020

 

Deň otvorených dverí 25. 1. 2020

 

 

Kurz perzského jazyka pre verejnosť, zimný semester 2019/2020 

 

 

Kurz arabského jazyka pre verejnosť, zimný semester 2019/2020

 

 

Návrh tém záverečných prác v akademickom roku 2019/2020

 

 

 

Deň otvorených dverí 26. 1. 2019

 

Perzský jazyk pre začiatočníkov - celofakultný výberový kurz

 

Medzinárodná konferencia o maltskej lingvistike