Štúdium

Katedra ponúka štúdium klasických jazykov (gréčtina, latinčina) a arabského jazyka
v rôznych programoch a kombináciách. Pre ďalšie informácie pozri MENU vľavo.


Kontakt
: kksf@fphil.uniba.sk

Študijný poradca:

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. - klasické jazyky
    (konzultačné hod.: ut 12:30-13:30 hod.)
Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. - arabistika
    (konzultačné hod.: ut 13:00-14:00 hod.)

<output>za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. 
za semitskú sekciu Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. (Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.)</output>

<output>za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. 
za semitskú sekciu Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. (Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.)</output>

Študijná komisia:
Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. - arabistika
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. - klasické jazyky
Mgr. Ivan Lábaj, PhD. - klasické jazyky