Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na Bc. štúdium na FiF UK

Web pre uchádzačov 2020/2021


I. Klasická filológia

Študijný program:  

jednoodborové odborné štúdium 

 • klasické jazyky

prekladateľstvo a tlmočníctvo

 • anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
 • francúzsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
 • grécky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
 • grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra
 • grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
 • grécky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
 • latinský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra
 • latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
 • latinský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
 • latinský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra<output>Pre záujemcov o štúdium klasických jazykov</output>

II. Semitská filológia

Študijný program:

prekladateľstvo a tlmočníctvo

 • arabský jazyk a kultúra (v kombinácii s inou filológiou: anglický/francúzsky/španielsky jazyk a kultúra)

 

Študijný poradca:
doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.


Študijná komisia:

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. - arabistika
doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD. - klasické jazyky
Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. - arabistika
Mgr. Ivan Lábaj, PhD. - klasické jazyky