Štúdium

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

DOKTORANDSKĚ ŠTÚDIUM

DOPLNKOVÉ PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM


RADY ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV


ERASMUS+

 

Študijný poradca:
doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. - klasické jazyky
    (konzultačné hod.: ut 12:30-13:30 hod.)
Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. - arabistika

<output>za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. 
za semitskú sekciu Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. (Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.)</output>

<output>za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. 
za semitskú sekciu Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. (Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.)</output>

Študijná komisia:
Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. - arabistika
doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. - klasické jazyky
Mgr. Ivan Lábaj, PhD. - klasické jazyky