Štúdium

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na Bc. štúdium na FiF UK

Web pre uchádzačov 2021/2022


I. Klasická filológia

Študijný program:  

jednoodborové odborné štúdium 

prekladateľstvo a tlmočníctvo<output>Pre záujemcov o štúdium klasických jazykov</output>

II. Semitská filológia

Študijný program:

prekladateľstvo a tlmočníctvo

Arabský jazyk a kultúra (v kombinácii s inou filológiou) sa v akademickom roku 2021/2022 neotvára!

Študijný poradca:
doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. - klasické jazyky 
Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. - arabistika

<output>za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. 
za semitskú sekciu Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. (Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.)</output>

<output>za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. 
za semitskú sekciu Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. (Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.)</output>

Študijná komisia:
Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. - arabistika
doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD. - klasické jazyky
Mgr. Ivan Lábaj, PhD. - klasické jazyky