Knižnica

Na katedre (Gondova 2) sa nachádzajú čiastkové knižnice

 

  • klasickej filológie (3. posch., miestnosť G339, G340, G346)
  • semitskej filológie (1. posch., miestnosť G119, G120)

<output>+421 2 9013 2150 </output>

<output>+421 2 9013 2150 </output>


OTVÁRACIE HODINY podľa potrieb po dohode s vyučujúcimi.  

Viac info: kksffphil.uniba.sk, +421 2 9013 2150