Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Kontakt:

Katedra klasickej a semitskej filológie
Filozofická fakulta UK 
Gondova 2
814 99 Bratislava

Klasická filológia: 3. poschodie, č. d. 339, 340 a 314
Semitská filológia: 1. poschodie, č. d. 119 a 120

E-mail: kksf@fphil.uniba.sk


Vedúci katedry:
Doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD. (tel. 59339 423, č. dverí G 339)

Sekretárka katedry:
 
Gabriela Púčiková (tel. 59339 434, č. dverí G 338)

 

Členovia katedry

Sekcia klasickej filológie 

Sekcia semitskej filológie