Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2022/2023

 

Študijné programy bakalárskeho štúdia otvárané na FiF UK v akademickom roku 2022/2023

Študijné plány bakalárskych programov

 

 Akreditované študijné programy

 

Jednoodborové štúdiumTRPP
archeológiaDBc.335
dejiny umeniaDBc.320
estetikaDBc.325
etnológiaDBc.325
filozofiaDBc.320
históriaDBc.340
informačné štúdiáDBc.335
klasické jazykyDBc.35
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxDBc.320
marketingová komunikáciaDBc.330
muzikológiaDBc.312
pedagogikaDBc.310
politológiaDBc.350
psychológiaDBc.385
religionistikaDBc.320
ruské a východoeurópske štúdiáDBc.320
slovanské štúdiáDBc.320
slovenský jazyk a literatúraDBc.320
sociológiaDBc.350
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku)DBc.340
východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk)DBc.425
východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk)DBc.425
východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk)DBc.425
žurnalistikaDBc.355
Plánované jednoodborové študijné programy*TRPP
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstvaDBc.330
germánske štúdiáDBc.315
románske štúdiáDBc.325

 

 

Medziodborové štúdiumTRPP
dejiny umenia – história DBc.35
etnológia – filozofiaDBc.315
etnológia – históriaDBc.315
etnológia – muzikológiaDBc.310
etnológia – religionistikaDBc.310
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na bulharský jazyk)DBc.33
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na chorvátsky jazyk)DBc.33
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na poľský jazyk)DBc.33
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na slovinský jazyk)DBc.33
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na srbský jazyk)DBc.33
filozofia – históriaDBc.310
filozofia – religionistikaDBc.35
filozofia – sociológiaDBc.315
história – informačné štúdiáDBc.35
história – religionistikaDBc.35

 

 

Študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)TRPP
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraDBc.310
anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraDBc.310
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.320
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.313
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.315
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.318
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.312
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.33
bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.32
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.33
bulharský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.33
francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraDBc.35
francúzsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraDBc.32
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.33
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.37
francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.35
grécky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraDBc.32
grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraDBc.32
grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.33
grécky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.33
grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.32
holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.310
holandský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.35
latinský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraDBc.32
latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.33
latinský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.33
latinský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.32
latinský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.32
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.37
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.310
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.35
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.33
ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.35
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.37
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.37
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.33

 

 

Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedyTRPP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie**DBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieDBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie**DBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieDBc.315
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a chémie**DBc.35
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogikyDBc.33
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.315
učiteľstvo filozofie a fyziky***DBc.35
učiteľstvo filozofie a histórieDBc.310
učiteľstvo filozofie a maďarského jazyka a literatúryDBc.33
učiteľstvo filozofie a matematiky***DBc.35
učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryDBc.33
učiteľstvo filozofie a pedagogikyDBc.33
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryDBc.37
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo histórie a pedagogikyDBc.34
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryDBc.320
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDBc.33
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a pedagogikyDBc.34
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.37
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a biológie**DBc.310
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a geografie**DBc.310
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a chémie**DBc.310
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogikyDBc.33
učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúryDBc.35

* Plánované jednoodborové študijné programy sú v procese akreditácie, výsledok očakávame do konca roka 2021.

Špecializácie označené ** sa realizujú v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave
Špecializácie označené *** sa realizujú v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

 

Zoznam použitých skratiek

FŠ - forma štúdia
T  -  udeľovaný akademický titul
R  -  štandardná dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5 Zákona o VŠ)
D  -  denná forma štúdia
Bc. - akademický titul "bakalár"