Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2021/2022

 

Študijné programy bakalárskeho štúdia otvárané na FiF UK v akademickom roku 2021/2022

Študijné plány bakalárskych programov

 

 Akreditované študijné programy

 

Jednoodborové štúdiumTRPP
archeológiaDBc.335
archívnictvoDBc.320
dejiny umeniaDBc.320
estetikaDBc.330
etnológiaDBc.315
filozofiaDBc.325
históriaDBc.340
informačné štúdiáDBc.335
klasické jazykyDBc.33
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxDBc.320
marketingová komunikáciaDBc.330
muzikológiaDBc.312
pedagogikaDBc.330
politológiaDBc.350
psychológiaDBc.385
religionistikaDBc.325
ruské a východoeurópske štúdiáDBc.320
slovanské štúdiáDBc.320
sociológiaDBc.340
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku)DBc.340
žurnalistikaDBc.356

 

 

Medziodborové štúdiumTRPP
dejiny umenia – história DBc.35
etnológia – filozofiaDBc.315
etnológia – históriaDBc.315
etnológia – muzikológiaDBc.310
etnológia – religionistikaDBc.310
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na bulharský jazyk)DBc.33
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na poľský jazyk)DBc.33
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na slovinský jazyk)DBc.33
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na srbský jazyk)DBc.33
filozofia – históriaDBc.320
filozofia – religionistikaDBc.310
filozofia – sociológiaDBc.315
história – informačné štúdiáDBc.310
história – religionistikaDBc.310

 

 

Študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)TRPP
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraDBc.310
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.320
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.313
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.315
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.315
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.310
bulharský jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúraDBc.32
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.35
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.33
francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraDBc.37
francúzsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraDBc.33
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.33
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.36
francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.35
grécky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraDBc.35
grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraDBc.32
grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.33
grécky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.33
grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.33
grécky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.33
holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.310
holandský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.37
latinský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraDBc.32
latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.33
latinský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.33
latinský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.33
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.37
nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.37
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.310
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.35
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.33
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.36
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.36
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.37

 

 

Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedyTRPP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieDBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieDBc.315
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogikyDBc.33
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.315
učiteľstvo biológie* a slovenského jazyka a literatúryDBc.37
učiteľstvo filozofie a fyziky**DBc.35
učiteľstvo filozofie a histórieDBc.315
učiteľstvo filozofie a maďarského jazyka a literatúryDBc.32
učiteľstvo filozofie a matematiky**DBc.35
učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryDBc.33
učiteľstvo filozofie a pedagogikyDBc.33
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryDBc.37
učiteľstvo geografie* a histórieDBc.320
učiteľstvo geografie* a slovenského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo histórie a pedagogikyDBc.35
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryDBc.320
učiteľstvo chémie* a slovenského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a pedagogikyDBc.34
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.37
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogikyDBc.33
učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúryDBc.33

Špecializácie označené * sa realizujú v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave
Špecializácie označené ** sa realizujú v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

 

Zoznam použitých skratiek

FŠ - forma štúdia
T  -  udeľovaný akademický titul
R  -  štandardná dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5 Zákona o VŠ)
D  -  denná forma štúdia
Bc. - akademický titul "bakalár"