Jaroslava Cedzová

Mgr. Jaroslava Cedzová

sekretárka Katedry klasickej a semitskej filológie 

Miestnosť: Gondova 2, miestnosť G318, III. posch.

Telefón: +421 2 9013 2150

E-mail: jaroslava.cedzova@uniba.sk