Frederik Pacala

Mgr. Frederik Pacala 

interný doktorand

Sekcia: Klasická filológia

Miestnosť: G 346

E-mail: pacala1uniba.sk

Konzultačné hodiny:   

 

Vzdelanie:

 

Pedagogická činnosť

Latinčina 3   

Repetitorium Graecum 1

 

Členstvo v spoločnostiach

 

Publikácie: