Petr Zemánek

prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Sekcia: Semitská filológia

Miestnosť: G 312 

Telefón

E-mailpetr.zemanekuniba.sk

Konzultačné hodiny: podľa dohody emailom


Profesné zameranie: 

- arabská jazykoveda

- arabská dialektológia