Mária Lacináková

 

Mgr. Mária Lacináková, PhD.

Sekcia: Semitská filológia

Miestnosť: G 312

Telefón: +421 2 9013 2301

E-mailmaria.lacinakovauniba.sk

Konzultačné hodiny: štvrtok 12:40 - 13:40


Profesné zameranie: 

- arabská jazykoveda

- arabská kodikológia

 

Publikácie

 

Mgr. Mária Lacináková, PhD. (1988) pochádza z Veľkého Rovného, po absolvovaní Gymnázia v Bytči vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na FiF UK v Bratislave (2011), odbor anglický jazyk a kultúra – arabský jazyk a kultúra. Špecializuje sa na arabskú jazykovedu a kodikológiu a v rámci dizertačnej práce sa venovala rukopisom stredovekej islamskej arabskej literatúry.