Jaroslav Drobný

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

 

Sekcia: Semitská filológia

Miestnosť: G 312 

Telefón: +421 2 9013 2299

E-mailjaroslav.drobnyuniba.sk

 

Konzultačné hodiny: utorok 16:00-17:00


Profesné zameranie: 

- arabské a islamské dejiny

- arabská klasická literatúra

- moderné dejiny arabských krajín

Publikácie

 

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. je absolventom štúdia histórie a arabského jazyka na FiF UK (2004). V roku 2014 obhájil dizertačnú prácu Arabské správy o islamizovaných etnikách v Karpatskej kotline v 9. – 13. storočí. Na Katedre klasickej a semitskej filológie vyučuje dejiny a kultúru Arabov, moderné dejiny arabských krajín, dejiny islamu a islam v nearabských kultúrach. Špecializuje sa na arabskú stredovekú cestopisnú a geografickú literatúru, zaoberá sa aj kresťanskými komunitami v arabských krajinách a moslimskými v Európe.