Z galérie pracovníkov katedry

Na katedre všeobecných dejín za desaťročia jej činnosti pôsobilo mnoho historikov, ktorí zasiahli do vývoja slovenskej historiografie. Preto by sme ich chceli na tomto mieste predstaviť formou aspoň krátkych medailónov či životopisov s uvedením ich najvýznamnejších diel.