Oznam pre študentov končiacich ročníkov

OZNAM

Zmeny zadania prác, ktoré sa budú odovzdávať na konci apríla 2023, treba požiadať žiadosťou o zmenu zadania najneskôr do 21. apríla 2023.

Formulár