Jan Heidler

Nar. 7. 9. 1883 v Polici

Zom. 29. 5. 1923

 

V roku 1919 sa habilitoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, v roku 1921 sa stal riadnym profesorom pre odbor všeobecných dejín na novozaloženej Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Hoci bol profesorom všeobecných dejín, vo vedeckom výskume sa orientoval na politické dejiny v Čechách v 19. storočí a na začiatku 20. storočia. Z tejto problematiky publikoval mnohé práce. Počas prvej svetovej vojny sa zapojil do národného odboja. Jeho bratia Ferdinand a Gustáv pôsobili v hospodárskej sfére (brat Gustav bol dokonca ministorm obchodu ČSR (1919 - 1920).

 

Literatúra: DOLAN, Ondrej: Univerzita Komenského. Prehľad profesorov 1919 - 1966. Prehľad pracovísk 1919 - 1948. Bratislava 1968, s. 93.