Členovia katedry

Kontakty, konzultačné hodiny, publikácie

Mgr. Ivan Lacko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2153
G108A
Konzultačné hodiny (ZS 2020-2021): tba
+421 2 9013 2153

PhDr. Beáta Borošová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2268
G102
streda 10.30 - 11.30
02/593 39 289

PhDr. Katarína Brziaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2270
G113
Konzultačné hodiny: UT 13.15 - 14.15
02/593 39 216

Adriana Dvořáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
sekretárka, sekretár
+421 2 9013 2152

Mgr. Marián Gazdík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2272
G102
Konzultačné hodiny: PO: 13.00 - 14.00 Consultation Hours: MO: 13.00 - 14.00
02/524 44 128
0904 454 798
http://Facebook/MarianGazdik

Mgr. Lucia Grauzľová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2263

Mgr. Marián Kabát, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
G106
Konzultačné hodiny iba podľa dohody

doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2274
G105
S-348
Konzultačné hodiny: ST 10.40 - 11.40
02/502 22 233

Mgr. Jozef Lonek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2264
G106
Štvrtok 13:15 - 14:15
[1] 2

Kontakty, konzultačné hodiny, publikácie

Mgr. Ivan Lacko, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
G108A
Poznámka
Konzultačné hodiny (ZS 2020/2021): UTOROK 14:30-15:30 alebo podľa dohody
Publikačná činnosť

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 225
0902 495 330
Miestnosť
G107
Poznámka
Konzultačné hodiny: podla dohody (barrer1uniba.sk)
Consultation hours: by appointment (barrer1uniba.sk)
Publikačná činnosť

doc. PhDr. M. A. Adela Böhmerová, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 118
Miestnosť
G106
Poznámka
Konzultačné hodiny: PO 13.00 - 14.00
Publikačná činnosť

PhDr. Beáta Borošová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 289
Miestnosť
G102
Poznámka
Pondelok 11.15 - 12.15 h
Publikačná činnosť

PhDr. Katarína Brziaková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 216
Miestnosť
G113
Poznámka
Konzultačné hodiny: UT 13.15 - 14.15
Publikačná činnosť

Iveta Csáderová

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
sekretárka, sekretár
Telefón
02/593 39 215
Miestnosť
G112

Adriana Dvořáková

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
sekretárka, sekretár

Mgr. Marián Gazdík, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
0904 454 798
02/524 44 128
Miestnosť
G102
Poznámka
Konzultačné hodiny: PO: 13.00 - 14.00
Consultation Hours: MO: 13.00 - 14.00
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Grauzľová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 225
Miestnosť
G106
Poznámka
Office hours:
Virtual - WED 9.00-10.00 (contact me through MS Teams)
In person - by agreement
Publikačná činnosť

PhDr. Mária Huttová, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
2271
Miestnosť
G113
Poznámka
Konzultačné hodiny: Ut: 9.50 -10.50
Publikačná činnosť