Členovia katedry

Kontakty, konzultačné hodiny, publikácie

Mgr. Ivan Lacko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2153
G108A
Konzultačné hodiny (LS 2021-2022): UTOROK 10:40-11:40 alebo podľa dohody
+421 2 9013 2153

PhDr. Beáta Borošová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2268
G102
streda 10.30 - 11.30
02/593 39 289

PhDr. Katarína Brziaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2270
G113
Konzultačné hodiny: UT 13.15 - 14.15
02/593 39 216

Mgr. Marián Gazdík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2272
G102
Konzultačné hodiny: PO: 13.00 - 14.00 Consultation Hours: MO: 13.00 - 14.00
02/524 44 128
0904 454 798
http://Facebook/MarianGazdik

Mgr. Lucia Grauzľová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2263
G106
Štvrtok11:00 – 12:00
Konzultácie aj podľa dohody, osobne aj online.

Mgr. Marián Kabát, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
G106
Piatok09:00 – 10:00
Konzultačné hodiny môžu byť aj online podľa dohody

doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2274
G105
S-348
Konzultačné hodiny: ST 10.40 - 11.40
02/502 22 233

Mgr. Jozef Lonek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2264
G106
Štvrtok13:15 – 14:15
Konz. hod. 15.6.-16.9.2022 len dohodou (aj cez MS Teams)
študijný poradca - študijné záležitosti možno vybaviť osobne v čase konzultačných hodín, v inom dohodnutom čase alebo kedykoľvek emailom
[1] 2