PhDr. Katarína Brziaková, PhD.

Akademický profil

Na katedre anglistiky a amerikanistiky FF UK vyučuje na bakalárskom stupni štúdia dva povinné predmety - britskú literatúru 19. a 20. storočia s presahom do 21. storočia a v rámci predmetu dejiny a reálie anglofónnych oblastí vedie semináre zamerané na reálie Veľkej Británie. Z povinne voliteľných a voliteľných predmetov (pod spoločným názvom Súčasná britská literatúra a kultúra) ponúka na bakalárskom a magisterskom stupni predmet „The Social Issues in Jane Austen‘s Novels Emma and Persuasion and Their Reflection in Film Adaptations“, v ktorom sa prelínajú literárne a kultúrno-spoločenské aspekty oboch povinných predmetov.

Okrem spomenutých aspektov sa zameriava aj na problematiku postavenia žien v britskej spoločnosti a zmien s ním súvisiacich a ich odrazom v literatúre od 19. storočia až po súčasnosť. Ďalšou oblasťou skúmania je klasický detektívny román a premeny postavy detektíva v priebehu historického vývinu žánru.

 

Pedagogická činnosť:

1985 - 1988 - asistentka

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UK

1988 - doteraz odborná asistentka

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UK

Akademické aktivity, projekty, granty