PhDr. Jozef Pecina, PhD.

Kurzy

Informácie o kurzoch

Akademický profil

Pedagogická činnosť: americké dejiny a reálie, americká literatúra

Vedecká činnosť: vojnová literatúra, americká občianska vojna, populárna literatúra a kultúra v 19. storočí v USA, komiks

 

Vzdelanie:

2003 – Mgr. – moderné jazyky a ich literatúra – anglický jazyk a literatúra (Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta)

2012 – PhD. – filológia – anglická a americká literatúra (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 

Pedagogická činnosť:

2003 – 2018 – odborný asistent, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

2018 – odborný asistent, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FiF UK

Akademické aktivity, projekty, granty