Mgr. Marián Kabát

Kurzy

Informácie o kurzoch

Akademický profil

Pedagogická činnosť: odborný preklad, umelecký preklad, úvod do prekadateľského procesu, lokalizácia, nástroje CAT

Vedecká činnosť: lokalizácia, didaktika a procesy odborného aj umeleckého prekladu, teória translatológie

 

Vzdelanie:

Prebieha – PhD. – lingvistická a lexikálna kreativita (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta)

2015 – Mgr. – prekladateľstvo a tlmočníctvo/anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta)

2013 – Bc. – prekladateľstvo a tlmočníctvo/anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied)

 

Pedagogická činnosť:

Prebieha – lektor, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FiF UK

2017 – 2018 – vedeckovýskumný pracovník, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FiF UK

Akademické aktivity, projekty, granty