Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.

Kurzy

Kurzy v letnom semestri 2015 / Courses for the 2015 summer semester (moodle.uniba.sk):

Preklad do angličtiny 2  / Translation into English 2

Preklad do angličtiny / Translation into English (for Bc. students)

Populárna kultúra a národná identita v Strednej Európe / Popular Culture and National Identity in Central Europe

Akademický profil

Pedagogická činnosť: preklad do angličtiny; história, kultúra a reálie Austrálie a Nového Zélandu; populárna kultúra anglofónnych oblastí; populárna kultúra a národná identita v Strednej Európe. 

Vedecká činnosť: história, kultúra a reálie Nového Zélandu; populárna kultúra a národná identita v Strednej Európe. 

 

Vzdelanie:

2008 - PhD. - 'Popular Culture and National Identity in Slovakia' / Slavic Studies / School of Languages, Cultures and Linguistics (Monash University, Melbourne, Australia)   

2003 - Master of Arts (M.A.) - Russian Studies / Faculty of Arts (University of Canterbury, Christchurch, New Zealand)

 

Pedagogické zamestnanie:

2009 doteraz – odborný asistent, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FiF UK

Akademické aktivity, projekty, granty