Mgr. Lucia Paulínyová, PhD.

Akademický profil

Pedagogická činnosť: od 2015 – odborná asistentka, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FiF UK 

Zameranie na audiovizuálny preklad, umelecký preklad, redakčnú prax

Vedecká činnosť: audiovizuálny preklad, dabingový preklad, dabingová úprava, didaktika audiovizuálneho prekladu, titulkovanie 

Vzdelanie: 

2011-2015 – PhD. – translatológia (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta)

2009-2011 – Mgr. – prekladateľstvo a tlmočníctvo/anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta)

Akademické aktivity, projekty, granty

Akademické aktivity, projekty, granty:

- členka výboru Sekcie pre umelecký preklad Literárneho fondu

- zostavovateľka zborníka Prekladateľské listy