Mgr. Pavol Šveda

Akademický profil

Pedagogická činnosť: simultánne tlmočenie z a do anglického jazyka, konzekutívne tlmočenie z a do anglického jazyka, konferenčné tlmočenie

Vedecká činnosť: didaktika simultánneho tlmočenia, didaktika konzekutívneho tlmočenia, organizácia a štruktúra tlmočníckych tréningových programov, stratégie a postupy pri tlmočení

 

Vzdelanie:

2005 – Mgr. – prekladateľstvo a tlmočníctvo, anglický a španielsky jazyk (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta)

 

Pedagogická činnosť:

2011 – vedeckovýskumný pracovník, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FiF UK

Akademické aktivity, projekty, granty

Granty

2014 – Európsky parlament: Európsky kurz konferenčného tlmočenia – technologické vybavenie učebne a príprava na telekonferenčný formát výučby

 

Iné akademické aktivity

Koordinátor Európskeho kurzu konferenčného tlmočenia