Aktuality a udalosti

Termíny štátnic (máj/jún 2024)

Št. skúšky sa na KAA uskutočnia v týchto termínoch (konkrétny harmonogram bude pre každý termín zverejnený nižšie vždy 2 dni vopred):

Štátnicujúci z modulu „literatúra“ v rámci štátnicového predmetu „Anglická filológia pošlú svoj literárny projekt vo forme prezentácie s audio komentárom mailom na sekretariát KAA najneskôr do (rána) dátumu uvedeného v zátvorke pri každom termíne. V rámci predmetu obhajoba dipl. práce sa neposielajú žiadne prezentácie, ani keď sú z literatúry!

Mgr. UaPV/DPŠ: 

(didaktika/filológia/obhajoba DP/ZP)

1. PON 20.05.2024 (lit. projekt do PON 13.05. 8.00)

2. PON 27.05.2024 (lit. projekt do PON 20.05. 8.00)

3. PON 03.06.2024 (lit. projekt do PON 27.05. 8.00)

4. UT 11.06.2024 (lit. projekt do PON 03.06. 8.00)

Mgr. FIL. (OPT): 

(filológia/obhajoba DP + preklad/tlmočenie)

1. UT 21.05.+PIA 24.05.2024 (lit. projekt do PON 13.05. 8.00)

2. UT 28.05.+PIA 31.05.2024 (lit. projekt do PON 20.05. 8.00)

3. UT 04.06.+PIA 07.06.2024 (lit. projekt do PON 27.05. 8.00)

Bc. UaPV/FIL. (OPT) - obhajoby prác: 

1. PON 10.06.2024

Nestačí mať predmety ŠS v zápisnom liste - okrem prihlasovania sa na jednotlivé predmety ŠS na rámcový termín cez AIS (29.04.-03.05.2024) sa študenti Mgr. stupňa prihlasujú na konkrétny termín cez elektronický FORMULÁR (len PON 29.04) alebo TELEFONICKY na sekretariáte KAA (+421 2 9013 2152) medzi 30.04.-10.05.2024 v čase medzi 9.00-13.00 (ak katedra neoznámi inak). Vzhľadom na jediný termín tak nemusia robiť študenti Bc. stupňaVšetci (aj Bc.) však nahláste, ak plánujete až augustový termín.

Náležitosti prihlasovania na št. skúšky zobrazte kliknutím. 

Na sekretariát KAA je tiež potrebné mailom poslať titulný list záverečnej práce (v pdf) min. 3 pracovné dni pred obhajobou. Odovzdanie záverečnej práce nie je podmienkou pre účasť na ďalších predmetoch ŠS. 

Náležitosti odovzdávania prác zobrazte kliknutím.

 • V rámci jedného rámcového termínu sa predmety ŠS nedajú rozdeliť medzi rôzne termíny. V prípade hodnotenia FX je opravný termín možný až v ďalšom rámcovom termíne (jeseň/zima). 
 • Predmety ŠS je však možné rozvrhnúť si do viacerých rámcových termínov (napr. letný a jesenný/letný a zimný/jesenný a zimný). Rámcový termín predmetu, na ktorý študenti nie sú prihlásení v AISe, sa pre daný predmet neberie ako prepadnutý s hodnotením FX (nemusí to platiť pre medzifakultných študentov s inou domácou fakultou). 
 • Jesenný rámcový termín ŠS (august) nie je prekážkou nástupu na Mgr. štúdium ani prechodom do spoplatnenej nadštandardnej dĺžky štúdia, ale zimný termín (január) už áno (bez ohľadu na typ - riadny/opravný). 
 • Odovzdanie práce nie je podmienkou účasti na ŠS, ale absolvovanie predpísaných seminárov k BP/DP áno, keďže treba mať splnené požiadavky študijného plánu v skladbe kreditov (P/PV/V) aj ich počte tak, aby sa po získaní kreditov za absolvovanie ŠS dosiahol predpísaný počet kreditov pre ukončenie štúdia. 
 • Na odovzdanie práce v júni pre jesenný rámcový termín ŠS (august) netreba žiadnu žiadosť, súhlas a pod., stačí v príslušnom termíne (28.6. 15.00) odovzdať prácu a prihlásiť sa v AISe (1.-5.7) na obhajobu pre daný termín. 
 • Študenti prihlásení na obhajobu majú právo na jej konanie bez ohľadu na hodnotenie v posudkoch školiteľa/oponenta (aj 2x FX). 

Mobilita - Kanada

Možnosť mobility do Kanady (Concordia University of Edmonton - odpúšťa len školné, nie ostatné náklady); bližšie informácie v priloženom dokumente alebo u katedrovej koordinátorky dr. Borošovej. 

DSSI Participation

The Department of British and American Studies is proud to be part of an international consortium of 6 institutions from 5 countries participating in the project DSSI - DIGITAL SERVICES & SENIOR'S INCLUSION - THE POTENTIAL OF LIBRARIES & COMMUNITIES ALLIANCE IN THE POST COVID ERA.

The DSSI project aims to promote the rights of older people (low-skilled, living in remote areas, with mobility difficulties, migrants, etc.) to access information and lifelong learning. Therefore, the project will enable them to enjoy the right to participate in everyday society as independent citizens, through digitally active ageing.

This is facilitated by the use of library networks, as their role is starting to evolve into a hub for digital information and services, due to the accelerated digital transformation of the post-COVID era.


Archív udalostí

Rozhovor o preklade

KAA srdečne pozýva na prednášku o preklade pre streamovacie spoločnosti so Zuzanou Šplhovou a Dianou Pavlíkovou: 

Zuzana Šplhová vyštudovala prekladateľstvo v kombinácii anglický a španielsky jazyk. AV prekladu sa začala venovať počas školy na predmete mimoškolská odborná činnosť pod vedením Barbary Sigmundovej a tiež na preklade AV textov Lucie Paulínyovej. AV prekladu sa venovala v bakalárskej aj diplomovej práci. Už počas štúdia naberala skúsenosti prekladom titulkov pre filmové festivaly a pre TED.com. Po škole pokračovala v preklade titulkov pre festivaly (Fest Anča, Ekotopfilm, Jeden svet, Hory a mesto) ale aj pre iných klientov a agentúry. Od roku 2019 prekladá pre streamingovú službu Apple TV+ (prostredníctvom US agentúry). Od roku 2019 sa venuje naplno len prekladu titulkov. V budúcnosti by chcela prekladať európske drámy vo filmovej distribúcii či celovečerný animovaný film.

Diana Pavlíková vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický a španielsky jazyk. Počas štúdia sa zameriavala najmä na odborný preklad a strojový preklad v spojení s posteditáciou, podieľala sa však aj na titulkovaní pre festivaly Jeden svet a Fest Anča. K prekladu dabingu sa dostala neplánovane v poslednom ročníku štúdia (2021) cez odporúčanie pána doktora Mariána Kabáta. Odvtedy spolupracovala s troma slovenskými dabingovými štúdiami a primárne sa venuje prekladu a úprave dabingu kinofilmov a seriálov pre deti a mládež (Disney+) a seriálov zo sveta Star Wars. Medzi svoje najväčšie úspechy radí preklad dabingu dvoch kinofilmov (Malá morská víla, Elementy) a prvý projekt, pri ktorom dabing nielen prekladala, ale aj upravovala (Percy Jackson a bohovia Olympu). V budúcnosti by chcela prekladať dabing k dramatickým kinofilmom a seriálom a pomôcť združiť zatiaľ neviditeľnú komunitu audiovizuálnych prekladateľov na Slovensku.

Št. skúšky - január

Št. skúšky (zimný termín) sa na KAA uskutočnia v týchto termínoch (konkrétny harmonogram bude zverejnený nižšie pár dní pred št. skúškou):

(Štátnicujúci z modulu „literatúra“ v rámci štátnicového predmetu „Anglická filológia“ pošlú svoj literárny projekt vo forme prezentácie s audio komentárom mailom na sekretariát KAA najneskôr do dátumu uvedeného v zátvorke pri každom termíne. V rámci predmetu „obhajoba dipl. práce“ sa neposielajú žiadne prezentácie, ani keď sú z literatúry!)

Bc./Mgr./DPŠ: 

1. PON 22.01. (lit. projekt do STR 17.01.)

Zúčastniť sa môžu len študenti, ktorí sa prihlásili na jednotlivé predmety ŠS na zimný rámcový termín cez AIS. Nestačí mať predmety ŠS v zápisnom liste!

Na sekretariát KAA je tiež potrebné mailom poslať titulný list záverečnej práce (v pdf) min. 3 pracovné dni pred obhajobou. Odovzdanie záverečnej práce nie je podmienkou pre účasť na ďalších predmetoch ŠS. 

Pozvánka - írske popoludnie

Katedra anglistiky a amerikanistiky v spolupráci s Veľvyslanectvom Írska srdečne pozýva na írske popoludnie (17/10/23) spojené s prednáškou (12.30-13.30) a autorským čítaním (14.30-16.00) írskej poetky Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Pozvánka

KAA pozýva na prednášku dr. Dominika Kudlu z Varšavskej univerzity na tému Eye Tracking in Video Game Localization. Prednáška sa uskutoční 19. 9. 2023 o 10:00 v miestnosti G140. 

Št. skúšky - august

Št. skúšky (jesenný termín) sa na KAA uskutočnia v týchto termínoch (konkrétny harmonogram bude pre každý termín zverejnený vždy 2 dni vopred):

(Štátnicujúci z modulu „literatúra“ v rámci štátnicového predmetu „Anglická filológia pošlú svoj literárny projekt vo forme prezentácie s audio komentárom mailom na sekretariát KAA najneskôr do dátumu uvedeného v zátvorke pri každom termíne. V rámci predmetu „Obhajoba dipl. práce sa neposielajú žiadne prezentácie, ani keď sú z literatúry!)

Bc. UaPV/FIL. (OPT) - obhajoby prác: 

PON 21.08.2023

Mgr. UaPV/DPŠ: 

(didaktika/filológia/obhajoba DP/ZP)

PON 21.08.2023 (lit. projekt do STR 16.08.)

Mgr. FIL. (OPT): 

(preklad/tlmočenie + filológia/obhajoba DP)

UTO 22.08.2023 (lit. projekt do ŠTV 17.08.)

Nestačí mať predmety ŠS v zápisnom liste - zúčastniť sa môžete, len ak ste sa prihlásili na jednotlivé predmety ŠS na jesenný rámcový termín cez AIS (03.07.-07.07.2023)!

Náležitosti prihlasovania na št. skúšky zobrazte kliknutím. 

Na sekretariát KAA je tiež potrebné mailom poslať titulný list záverečnej práce (v pdf) min. 3 pracovné dni pred obhajobou. Odovzdanie záverečnej práce nie je podmienkou pre účasť na ďalších predmetoch ŠS. 

Náležitosti odovzdávania prác zobrazte kliknutím. 

Termíny štátnic (máj/jún 2023)

Št. skúšky sa na KAA uskutočnia v týchto termínoch (konkrétny harmonogram bude pre každý termín zverejnený nižšie vždy 2 dni vopred):

(Štátnicujúci z modulu „literatúra“ v rámci štátnicového predmetu „Anglická filológia pošlú svoj literárny projekt vo forme prezentácie s audio komentárom mailom na sekretariát KAA najneskôr do dátumu uvedeného v zátvorke pri každom termíne. V rámci predmetu obhajoba dipl. práce sa neposielajú žiadne prezentácie, ani keď sú z literatúry!)

Mgr. UaPV/DPŠ: 

(didaktika/filológia/obhajoba DP/ZP)

1. PON 22.05.2023 (lit. projekt do STR 17.05.)

2. PON 29.05.2023 (lit. projekt do STR 24.05.)

3. PON 05.06.2023 (lit. projekt do STR 31.05.)

4. UT 13.06.2023 (lit. projekt do ŠTV 08.06.)

Mgr. FIL. (OPT): 

(filológia/obhajoba DP + preklad/tlmočenie)

1. UT 23.05.+PIA 26.05.2023 (lit. projekt do ŠTV 18.05.)

2. UT 30.05.+PIA 02.06.2023 (lit. projekt do ŠTV 25.05.)

3. UT 06.06.+PIA 09.06.2023 (lit. projekt do ŠTV 01.06.)

Bc. UaPV/FIL. (OPT) - obhajoby prác: 

1. PON 12.06.2023

Nestačí mať predmety ŠS v zápisnom liste - okrem prihlasovania sa na jednotlivé predmety ŠS na rámcový termín cez AIS (02.05.-06.05.2023) sa študenti Mgr. stupňa prihlasujú na konkrétny termín TELEFONICKY na sekretariáte KAA (+421 2 9013 2152) medzi 02.05.-12.05.2023 v čase medzi 9.00-13.00. Vzhľadom na jediný termín tak nemusia robiť študenti Bc. stupňaVšetci (aj Bc.) však nahláste, ak plánujete až augustový termín.

Náležitosti prihlasovania na št. skúšky zobrazte kliknutím. 

Na sekretariát KAA je tiež potrebné mailom poslať titulný list záverečnej práce (v pdf) min. 3 pracovné dni pred obhajobou. Odovzdanie záverečnej práce nie je podmienkou pre účasť na ďalších predmetoch ŠS. 

Náležitosti odovzdávania prác zobrazte kliknutím.

Št. skúšky - január

Št. skúšky (zimný termín) sa na KAA uskutočnia v týchto termínoch (konkrétny harmonogram bude zverejnený nižšie pár dní pred št. skúškou):

(Štátnicujúci z modulu „literatúra“ v rámci štátnicového predmetu „Anglická filológia“ pošlú svoj literárny projekt vo forme prezentácie s audio komentárom mailom na sekretariát KAA najneskôr do dátumu uvedeného v zátvorke pri každom termíne. V rámci predmetu „obhajoba dipl. práce“ sa neposielajú žiadne prezentácie, ani keď sú z literatúry!)

Bc./Mgr./DPŠ: 

1. UT 24.01. (lit. projekt do STR 18.01.)

Zúčastniť sa môžu len študenti, ktorí sa prihlásili na jednotlivé predmety ŠS na zimný rámcový termín cez AIS. Nestačí mať predmety ŠS v zápisnom liste!

Na sekretariát KAA je tiež potrebné mailom poslať titulný list záverečnej práce (v pdf) min. 3 pracovné dni pred obhajobou. Odovzdanie záverečnej práce nie je podmienkou pre účasť na ďalších predmetoch ŠS. 

Nahlasovanie modulu št. skúšky

Študenti 2. ročníka Mgr. štúdia nahlasujú (fakultným mailom) do konca novembra (30.11.) na sekretariáte KAA výber jedného z dvoch modulov predmetu št. skúšky "anglická filológia" (literatúra/lingvistika) podľa informácií na stránke KAA.

Témy literárneho modulu štátnic si budú študenti losovať elektronicky od 1.12. spôsobom, ktorý je zverejnený nižšie.

Prihlasovanie a výber náhodnej témy na štátnu skúšku z literatúry (Mgr. stupeň) bude prebiehať elektronicky cez Moodle cez nasledovný link (od 01.12. do polnoci 17.12.), vylosované témy nahlasovať netreba: 

https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2533

Postupujte podľa pokynov v Moodli a v prípade problémov kontaktujte sekretariát KAA.

Workshop na KAA

Na KAA sa v termíne 12.-16.9. uskutoční v časoch 10.00-16.00 workshop s prof. B. Winslow (New York). Za účasť môžu študenti získať kredity za vybrané PV predmety. Záujemcovia nech kontaktujú doc. A. Smieškovú.

Št. skúšky - august

Št. skúšky (jesenný termín) sa na KAA uskutočnia v týchto termínoch (konkrétny harmonogram bude zverejnený nižšie pár dní pred št. skúškou):

(Štátnicujúci z modulu „literatúra“ v rámci štátnicového predmetu „Anglická filológia“ pošlú svoj literárny projekt vo forme prezentácie s audio komentárom mailom na sekretariát KAA najneskôr do dátumu uvedeného v zátvorke pri každom termíne. V rámci predmetu „obhajoba dipl. práce“ sa neposielajú žiadne prezentácie, ani keď sú z literatúry!)

Mgr. UaPV/DPŠ: 

(didaktika/filológia/obhajoba DP/ZP)

1. PON 22.08.2022 (lit. projekt do UT 16.08.)

Mgr. FIL. (OPT): 

(preklad/tlmočenie + filológia/obhajoba DP)

1. ŠTV 18.08.+UT 23.08.2022 (lit. projekt do STR 17.08.)

Tlmoč.-preklad. časť (ŠTV 18.08.) nasledovne:

08.00-09.00 Tlmočenie (G9)

10.00-13.00 Preklad (G7)

Bc. UaPV/FIL. (OPT) - obhajoby prác: 

1. PON 22.08.2022 

Zúčastniť sa môžu len študenti, ktorí sa prihlásili na jednotlivé predmety ŠS na jesenný rámcový termín cez AIS. Nestačí mať predmety ŠS v zápisnom liste!

Na sekretariát KAA je tiež potrebné mailom poslať titulný list záverečnej práce (v pdf) min. 3 pracovné dni pred obhajobou. Odovzdanie záverečnej práce nie je podmienkou pre účasť na ďalších predmetoch ŠS. 

Náležitosti odovzdávania prác zobrazte kliknutím.

Št. skúšky - termíny

Št. skúšky sa na KAA uskutočnia v týchto termínoch (konkrétny harmonogram pre najbližší termín bude zverejnený nižšie pár dní pred št. skúškou):

(Štátnicujúci z modulu „literatúra“ v rámci štátnicového predmetu „Anglická filológia pošlú svoj literárny projekt vo forme prezentácie s audio komentárom mailom na sekretariát KAA najneskôr do dátumu uvedeného v zátvorke pri každom termíne. V rámci predmetu obhajoba dipl. práce sa neposielajú žiadne prezentácie, ani keď sú z literatúry!)

Mgr. UaPV/DPŠ: 

(didaktika/filológia/obhajoba DP/ZP)

1. PON 23.05.2022 (lit. projekt do STR 18.05.)

2. PON 30.05.2022 (lit. projekt do STR 25.05.)

3. PON 06.06.2022 (lit. projekt do STR 01.06.)

Mgr. FIL. (OPT): 

(filológia/obhajoba DP + preklad/tlmočenie)

1. UT 24.05.+PIA 27.05.2022 (lit. projekt do ŠTV 19.05.)

2. UT 31.05.+PIA 03.06.2022 (lit. projekt do ŠTV 26.05.)

3. UT 07.06.+PIA 10.06.2022 (lit. projekt do ŠTV 02.06.)

Bc. UaPV/FIL. (OPT) - obhajoby prác: 

1. PON 13.06.2022 

Nestačí mať predmety ŠS v zápisnom liste - okrem prihlasovania sa na jednotlivé predmety ŠS na rámcový termín cez AIS (02.05.-06.05.2022) sa študenti Mgr. stupňa prihlasujú na konkrétny termín TELEFONICKY na sekretariáte KAA (+421 2 9013 2152) medzi 02.05.-13.05.2022 v čase medzi 9.00-13.00. Vzhľadom na jediný termín tak nemusia robiť študenti Bc. stupňa. Všetci (aj Bc.) však nahláste, ak plánujete až augustový termín.

Náležitosti prihlasovania na št. skúšky zobrazte kliknutím. 

Na sekretariát KAA je tiež potrebné mailom poslať titulný list záverečnej práce (v pdf) min. 3 pracovné dni pred obhajobou. Odovzdanie záverečnej práce nie je podmienkou pre účasť na ďalších predmetoch ŠS. 

Náležitosti odovzdávania prác zobrazte kliknutím.

Št. skúšky - január

Št. skúšky (zimný termín) sa na KAA uskutočnia 25.1.2022 (utorok) podľa nasledovného harmonogramu. Na rámcový termín sa treba prihlásiť v AiSe, nestačí mať predmet štátnej skúšky v zápisnom liste!

Skúška bude mať online formu.

Women make movies!

KAA cordially invites you to a lecture by Kornelia Boczkowska (Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland). The title of the lecture is Women make movies! Women and American avant-garde film. Click here to learn more or here for the Teams link.

Prekladopédia

KAA srdečne pozýva na ďalšiu prednášku z cyklu Prekladopédia. Hosťom bude Richard Varga a bude hovoriť o projektovom manažmente v prekladateľstve. Prednáška sa uskutoční 1. decembra o 16:00 na MS Teams. Prihlásiť sa môžete kódom x3aefan, e-mailom u dr. Kabáta alebo na tomto odkaze

Úspech projektu lokalizácie

Študenti KAA Linda Janíková, Milan Velecký, Alex Barák a Matúš Nemergut sa podieľali na projekte lokalizácie slovenských videohier do anglického jazyka pre Slovenské centrum dizajnu a Slovenskú asociáciu videoherných vývojárov. Projekt zároveň finančne podporil aj Fond na podporu umenia. Výsledky si môžete pozrieť tu

Ponuka ESSCS22

Neprehliadnite možnosť zúčastniť sa European Summer School in Canadian Studies, prihlasovanie cez formulár.

Úspech prekladateliek z KAA

V týždni od 4. do 8. 11. sa konali obhajoby prekladov na Prekladateľskej univerziáde a naše študentky sa umiestnili takto:

 • Cenu Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry získala Kristína Smolková.
 • V kategórii umeleckého prekladu získala druhé miesto Martina Macejková.
 • Prémiu za kritiku prekladu získala Simona Petková.

 Všetkým gratulujeme a prajeme ešte veľa kreativity a prekladateľského elánu!

Predmety online

Nasledovné predmety sa budú od začiatku ZS realizovať online a/lebo sprostredkovaním nahrávok/materiálov (podrobnosti u príslušných vyučujúcich):

 • Úvod do štúdia anglického jazyka (celý predmet)
 • Fonetika a fonológia (spoločná prednášková časť)
 • Britská literatúra 1 (spoločná prednášková časť)
 • Teória a dejiny britskej literatúry 2 (spoločná prednášková časť)
 • Americká literatúra do konca 19. storočia (spoločná prednášková časť)

Št. skúšky - august

Št. skúšky (jesenný termín) sa na KAA uskutočnia ONLINE formou v týchto termínoch (aj s konkrétnym harmonogramom):

(Štátnicujúci z modulu „literatúra“ v rámci štátnicového predmetu filológia pošlú svoj literárny projekt vo forme prezentácie s audio komentárom mailom na sekretariát KAA najneskôr do dátumu uvedeného v zátvorke pri každom termíne. V rámci predmetu obhajoba dipl. práce sa neposielajú žiadne prezentácie, ani keď sú z literatúry!)

Bc. UaPV/FIL.-PT:

(obhajoby BP)

23.08.2021

Mgr. UaPV/DPŠ:

(didaktika/filológia/obhajoba DP/ZP)

23.08.2021 (lit. projekt do 18.08.)

Mgr. FIL.-PT:

(preklad/tlmočenie + filológia/obhajoba DP)

20.8.+24.08.2021 (lit. projekt do 19.08.)

Na sekretariát KAA je potrebné mailom poslať titulný list záverečnej práce (v pdf) min. 3 pracovné dni pred obhajobou.

Forma št. skúšky vyplýva z rozhodnutia vedenia vzhľadom na epidemiologickú situáciu.

Št. skúšky - termíny

Št. skúšky sa na KAA uskutočnia v týchto termínoch (konkrétny harmonogram pre každý termín bude zverejnený pár dní pred št. skúškou):

(Štátnicujúci z modulu „literatúra“ v rámci štátnicového predmetu filológia pošlú svoj literárny projekt vo forme prezentácie s audio komentárom mailom na sekretariát KAA najneskôr do dátumu uvedeného v zátvorke pri každom termíne. V rámci predmetu obhajoba dipl. práce sa neposielajú žiadne prezentácie, ani keď sú z literatúry!)

Bc. UAP/OPT (fil.) - obhajoby prác:

14.06.2021

Mgr. UAP/DPŠ:

(didaktika/filológia/obhajoba DP/ZP)

1. 31.05.2021 (lit. projekt do 26.05.)

2. 07.06.2021 (lit. projekt do 02.06.)

Mgr. OPT (fil.):

(filológia/obhajoba DP + preklad/tlmočenie)

1. 01.06.+04.06.2021 (lit. projekt do 27.05.)

2. 08.06.+11.06.2021 (lit. projekt do 03.06.)

3. 15.06.+18.06.2021 (lit. projekt do 10.06.)

Okrem prihlasovania na jednotlivé predmety ŠS cez AIS (03.05.-07.05.2021) sa študenti Mgr. stupňa prihlasujú na konkrétny termín TELEFONICKY na sekretariáte KAA (+421 2 9013 2152) do 13.05.2021 v čase medzi 9.00-13.00. Vzhľadom na jediný termín tak nemusia robiť študenti Bc. stupňa. Všetci (aj Bc.) však nahláste, ak plánujete až augustový termín.

Na sekretariát KAA je tiež potrebné mailom poslať titulný list záverečnej práce (v pdf) min. 3 pracovné dni pred obhajobou.

Náležitosti odovzdávania prác zobrazte kliknutím.

Štipendium - Taiwan

Univerzita Komenskeho dostala ponuku vladnych taiwanskych stipendii pre studentov, ktori maju zaujem o pobyt na partnerskej univerzite o (NSYSU).

Vypisujeme preto konkurz na studijny pobyt v akad. roku 2021/2022 (prvy semester) a prosime Vas, aby ste o tejto moznosti informovali studentov.

Dokumenty, ktore od zaujemcov potrebujeme:

 • prihlaska: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Burza/Ziadost_zahr_studium.pdf (riadky "školiteľ" a "Kontaktná osoba" nie je potrebne vyplnovat).
 • zivotopis v anglickom jazyku, v ktorom uvedie aj svoje doterajsie zahranicne studijne pobyty
 • kratky motivacny list v anglickom jazyku
 • odporucanie veduceho katedry alebo clena katedry v anglickom jazyku
 • aktualny vypis znamok (za vsetky doterajsie roky studia) v anglickom jazyku

V prilohe tohto e-mailu je zoznam kurzov v anglickom jazyku ponukanych pre tento akademicky rok, ponuka pre 2021/2022 bude rovnaka. Pred podanim prihlasky by sa mal zaujemca uistit, ci NSYSU ponuka kurzy z jeho odboru a ci ich ponuka dostatocny pocet. Minimalny pocet kreditov, ktore musi student pocas pobytu ziskat, je podla prijimajucej univerzity 3. Maximalny pocet kreditov je 15 pre studenta magisterskeho stupna, 25 pre studenta bakalarskeho stupna.

Prihlasky v PDF suboroch ocakavame na e-mailovej adrese omvrec.uniba.sk do 10. maja 2021.

Po prijati prihlasky dostane kazdy student informaciu, ci prihlaska bola/nebola prijata, pripadne ziadost o doplnujuce informacie.

Informacie tykajuce sa stipendia:

Vyska stipendia je NT$ 100 000/semester. Suma bude podla sucasnych taiwanskych epidemiologickych pravidiel pouzita na povinnu 17-dnovu karantenu v zariadeni urcenom taiwanskymi uradmi, RT-PCR test, nasledny 5-dnovy pobyt v hoteli, predplatenu SIM kartu, transport z letiska do hotela, poistenie, semestralny poplatok za ubytovanie na internatoch + internet. Zvysna cast stipendia je urcena na bezne vydavky studenta (strava, kultura, sport...). Stipendium bude vyplatene v dvoch castiach (oktober 2021 NT$ 80 000, december 2021 NT$ 20 000), student by mal mat preto k dispozicii vlastne prostriedky na uvodne vydavky. V pripade, ze epidemiologicke pravidla budu uvolnene, studentovi bude vyplatena aj suma povodne urcena na pokrytie nakladov na karantenne ubytovanie.

Dalsie podmienky tykajuce sa stipendia:

 • studenti su okrem kurzov v ramci svojho odboru povinni absolvovat aj kurz cinskeho jazyka (4 hodiny tyzdenne), za ktory ziskaju 3 kredity. Studenti, ktori neovladaju cinsky jazyk, budu automaticky zaradeni do zaciatocnickeho kurzu.
 • pobyt sa uskutocni od septembra 2021 do januara 2022. Prilet na Taiwan bude koordinovany, studenti zo Slovenska budu prilietat na Taiwan 16/8/21 - 18/8/21, detaily budu uspesnym uchadzacom upresnene neskor.
 • studenti musia mat pri nastupe do lietadla max. 3 dni stary negativny RT-PCR test a pocas pobytu dosledne plnit vsetky nariadenia a pokyny suvisiace s prevenciou proti nakaze.
 • Ministerstvo zahranicnych veci Taiwanu alebo NSYSU moze od studentov ziadat, aby sa zucastnili na pohovoroch alebo na anketach tykajucich sa pobytu na Taiwane.

Finalne rozhodnutie o prideleni stipendia je na NSYSU a na Ministerstve zahranicnych veci Taiwanu.


V pripade akychkolvek nejasnosti ci otazok sa mozu studenti obratit na administratora neeuropskych pobytov, Michala Dzurika, Oddelenie medzinarodnych vztahov, Rektorat UK, michal.dzurikrec.uniba.sk

Lectures on Alice Munro

An invitation to a series of academic lectures entitled “Canadian Literary Paths – the Reception of Nobel-Prize-Winning Alice Munro in Slovakia” to honour Alice Munro, in celebration of her 90th birthday.

Prekladopédia 6

KAA pozýva na v poradí už šiestu Prekladopédiu, ktorá sa uskutoční 22.4.2021 o 16.00. Tentoraz bude hlavnou témou lokalizácia. Všetky informácie nájdete na priloženom plagátiku.

Úspech prekladateliek z KAA

V časopise Rozum, vydanie Špeciál, vyšli v závere roku 2020 preklady dvoch poviedok britských autorov z pera študentiek KAA.

Poviedku Iana McEwana (s. 38-44) preložila naša študentka Alžbeta Dušeková a poviedku Salmana Rushdieho Prorokove vlasy (s. 46-51) naša absolventka Mgr. Katarína Škodová.

Aj tieto preklady svedčia o vysokých umeleckých aj odborných kvalitách našich študentov a ukazujú, že činnosť pedagógov KAA prináša svoje plody. Obom prekladateľkám gratulujeme a prajeme veľa chuti do ďalších aktivít.

Št. skúšky - január

Št. skúšky (zimný termín) sa na KAA uskutočnia 26.1.2021 (utorok). Presný časový rozpis sa nachádza nižšie (UK login):

Mgr. FIL. (OPT):

21.01.2021 (preklad a tlmočenie+filológia/obhajoby DP)

Skúška bude mať online formu.

Nahlasovanie modulu št. skúšky

Študenti 2. ročníka Mgr. štúdia nahlasujú (fakultným mailom) do konca novembra (30.11.) na sekretariáte KAA výber jedného z dvoch modulov predmetu št. skúšky "anglická filológia" (literatúra/lingvistika) podľa informácií na stránke KAA.

Témy literárneho modulu štátnic si budú študenti losovať elektronicky od 1.12. spôsobom, ktorý je zverejnený nižšie.

Prihlasovanie a výber náhodnej témy na štátnu skúšku z literatúry (Mgr. stupeň) bude prebiehať elektronicky cez Moodle cez nasledovný link (od 01.12. do polnoci 17.12.), vylosované témy nahlasovať netreba: 

https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2533

Postupujte podľa pokynov v Moodli a v prípade problémov kontaktujte sekretariát KAA.

J. Pecina o voľbách v USA

Pozrite si rozhovor s J. Pecinom, tu a tu.

Za docentom Bázlikom

Pred niekoľkými rokmi sme doc. PhDr. Miroslavovi Bázlikovi, CSc., v Našej univerzite venovali príspevok k jeho jubileu, ale dôvod tohto príspevku je poznačený smútkom, keďže uprostred leta 4. 7. 2020 vo veku 74 rokov doc. Bázlik zomrel. Chceli by sme si aj touto cestou uctiť pamiatku nášho dlhoročného vzácneho kolegu a priateľa, významného lingvistu a zanieteného pedagóga, ktorý ešte do roku 2016 pôsobil na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, a pripomenúť si jeho osobnosť aj vedecký prínos. čítať celý článok

P. Šveda v Nočnej pyramíde

Vypočujte si rozhovor s P. Švedom v Nočnej pyramíde.

Prváci - PV predmety

Prvákom v zimnom semestri (ZS) neodporúčame zápis anglistických povinne voliteľných predmetov (PV; označené písmenom "B").

Keďže PV predmety majú odporúčané ročníky a v ZS nie je žiadny určený pre 1. ročník, zbytočne blokujete miesta vyšším ročníkom.

Preto vás prosíme o čo najskoršie zrušenie zápisu všetkých PV predmetov v ZS. V LS si môžete nechať zapísané PV predmety Jazykové semináre/Britská angličtina.

Ďakujeme za pochopenie.

PV predmety - zmena

Od AR 2020/21 sa ruší delenie anglistických PV predmetov do tematických blokov s povinnosťou získania minimálneho počtu kreditov za každý blok.

Povinnosť sa ruší paušálne pre celý Bc./Mgr. stupeň.

Povinnosť získať minimálny počet kreditov celkovo za PV predmety podľa predpísanej skladby študijného programu zostáva bez zmeny - Bc. FIL (OPT): 9, Bc. UPV (UAP): 15, Mgr. FIL (OPT): 15, Mgr. UPV (UAP): 18.

Št. skúšky - august

Št. skúšky (jesenný termín) sa na KAA uskutočnia v nižšie uvedených termínoch. Presný časový rozpis na jednotlivé termíny bude zverejnený pár dní pred štátnicami.

Obhajoby Bc. prác (UAP/OPT):

24.08.2020

Mgr. UAP/DPŠ:

24.08.2020 (didaktika + filológia + obhajoby DP)

Mgr. OPT:

21.8.+25.08.2020 (preklad a tlmočenie+filológia/obhajoby DP)

Skúška bude prezenčná, ale prebehne podľa pravidiel platných pre online formu (viď "Priebeh online štátnic" nižšie).

Priebeh online štátnic

Obhajoby budú prebiehať v skrátenom režime v trvaní cca 15-20 min. pre Bc. a 10-15 min. pre Mgr. práce a budú zahŕňať len reakcie na posudky školiteľa/oponenta a ich doplňujúce otázky (vrátane všeobecne koncipovanej otázky pre Bc. študentov) bez predstavovania práce formou prezentácie.

Bližšie informácie k jednotlivým predmetom štátnej skúšky nájdete tu.

UPOZORNENIE: Konanie štátnych skúšok dištančnou online formou je podľa zákona naviazané na trvanie krízového stavu, takže v prípade jeho zrušenia treba počítať s prezenčnou formou.

Št. skúšky - termíny

Št. skúšky sa na KAA uskutočnia v týchto termínoch (s prelinkovaným harmonogramom):

Bc. UAP/OPT (filológia) - obhajoby prác:

29.06.2020

Mgr. UAP/DPŠ:

(didaktika/filológia/obhajoba DP/ZP)

1. 15.06.2020

2. 22.06.2020

Mgr. OPT (filológia):

(filológia/obhajoba DP + preklad/tlmočenie)

1. 16.6.+19.6.2020

2. 23.6.+26.6.2020

3. 30.6.+3.7.2020

Okrem prihlasovania na ŠS cez AIS (18.5.-22.5.2020) sa študenti prihlasujú na konkrétny termín telefonicky na sekretariáte KAA (+421 2 9013 2152) do 28.5.2020 v čase medzi 9.00-13.00. Vzhľadom na jediný termín tak nemusia robiť študenti Bc. stupňa. Všetci (aj Bc.) však nahláste, ak plánujete až augustový termín.

Záverečná práca v PDFnepodpísaným zadaním sa do AISu odovzdáva do 22.5.2020 a licenčné zmluvy (so SR/UK) poštou najneskôr 5 dní pred obhajobou (info v manuáli/smernici; pôvodne avizovaná povinnosť jednej tlačenej kópie práce sa podľa aktualizácie z vedenia z 18.5.2020 zrušila).

Štátnicujúcich z lingvistiky upozorňujeme, že od tohto AR platia nové otázky (s výnimkou dobiehajúcich študentov, viac info tu)

Kurz CAT Memsource

Študenti KAA majú možnosť zúčastniť sa certifikačného kurzu na nástroj CAT Memsource. Kurz prebieha online do 28. júna 2020 a je zdarma. Prihlásiť sa treba čo najskôr u Marián Kabáta.

Zapisovanie predmetov št. skúšky

Objasnenie ohľadom zápisu predmetov štátnej skúšky v AISe, resp. prihlasovania sa:

 • zapisovanie predmetov štátnej skúšky (Bc./Mgr.) cez AIS prebieha 23.3.-3.4.2020 (čl. 3 ods. 1 opatrenia dekana)
 • prihlasovanie na štátnu skúšku (výlučne elektronicky) cez AIS bude prebiehať medzi 18.5.-22.5.2020 (čl. 3 ods. 2)

Čo sa týka zápisu predmetov štátnej skúšky v AISe, postup je nasledovný:

 • spôsob zapísania premetu je rovnaký ako pri bežných predmetoch
 • Bc.: zapíšete si PV predmet spoločného základu "Obhajoba bakalárskej práce" (v bloku predmetov "Štátne skúšky" a s kódom špecializácie, kde píšete prácu)
 • Mgr.: zapíšete si P predmety "Anglická filológia" a (podľa odboru) "Preklad a tlmočenie"/"Didaktika anglického jazyka" (v bloku predmetov "Štátne skúšky"). Ak píšete na KAA prácu, zapíšete si PV predmet spoločného základu "Obhajoba diplomovej práce" (v bloku predmetov "Štátne skúšky" a s príslušným kódom)

GALA membership

Katedra anglistiky a amerikanistiky sa stala akademickým členom medzinárodnej asociácie Globalization and Localization Association (GALA), ktorá spája teoretikov a odborníkov z oblastí odborného prekladu, strojového prekladu, posteditácie a lokalizácie.

The Department of British and American Studies has become an academic member of the international Globalization and Localization Association (GALA) that brings together scholars and experts in non-literary translation, machine translation, post-editing and localization.

Oznam - kurzy dr. Lacka v LS

Prosíme študentov, ktorí majú v LS zapísané predmety s dr. Lackom, aby si pozreli fakultnú poštu.

Št. skúšky - január

Št. skúšky na KAA sa v zimnom termíne uskutočnia podľa priloženého zoznamu.

Prekladopédia 3

Ako začať na voľnej nohe ako prekladateľ a tlmočník - prezentuje Linda Magáthová, 20. 11. 2019, 18.00, G127

Konferencia o prekladaní pre EÚ

Slovenská prekladateľská sieť pri Slovenskom prekladateľskom oddelení EÚ v Luxemburgu dňa 16. 10. 2019 usporiadala v Bratislave svoju 15. konferenciu. Už tradične z nej bol urobený videozáznam a príspevky z nej na jednotlivé prezentované témy si môžete pozrieť na priložených linkoch:

1. časť: Kvalita vs kvantita v preklade: ako dosiahnuť správnu rovnováhu

2. časť: Kvalita vs kvantita v preklade: ako dosiahnuť správnu rovnováhu

Literárna súťaž

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo literárnu súťaž pre študentov SŠ a VŠ na tému  Inšpiratívny Generál Štefánik, viac informácií nájdete tu.

Št. skúšky - august

Št. skúšky (jesenný termín) sa na KAA uskutočnia v nižšie uvedených termínoch. Presný časový rozpis na jednotlivé termíny - Bc. OPT+UAP, Mgr. UAP (26.08.2019) a Mgr. OPT (22.+27.08.2019) (konto UK).

Obhajoby Bc. prác (UAP/OPT):

26.08.2019

Mgr. UAP/DPŠ:

26.08.2019 (didaktika + filológia + obhajoby DP)

Mgr. OPT:

22.8.+27.08.2019 (preklad a tlmočenie+filológia/obhajoby DP)

Na termín ŠS sa študenti predbežne prihlasujúpráce odovzdávajú na sekretariáte KAA č.112 do 28.6.2019.

Pri záverečných prácach sa silno odporúča obojstranná tlač.

Št. skúšky - termíny

Št. skúšky sa na KAA uskutočnia v nižšie uvedených termínoch. Presný časový rozpis na jednotlivé termíny si pozrite tu (konto UK).

Obhajoby Bc. prác (UAP/OPT):

03.06.2019

Mgr. UAP:

27.05.2019 (didaktika + filológia + obhajoby DP)

Mgr. OPT:

1. 24.05.+28.5.2019, 2. 31.5.+4.6.2019 (preklad a tlmočenie+filológia/obhajoby DP)

DPŠ:

20.05.2019, 9.00, G104

Na termín ŠS sa študenti predbežne prihlasujúpráce odovzdávajú na sekretariáte KAA č.112 do 12.4.2019.

Pri záverečných prácach sa silno odporúča obojstranná tlač.

Augustové termíny (predbežne):

26.08. a 27.08.2019, časť z prekladu/tlmočenia sa ešte upresní (22. al. 23.08.2019)

PREKLADATEĽSKÁ UNIVERZIÁDA 2019

Ako je už zvykom, aj tento rok sa konala celoslovenská Prekladateľská univerziáda, tentokrát už jej 24. ročník. Na verejnej obhajobe 10. 5. 2019 na pôde Filozoficekj fakulty UK našu katedru úspešne reprezentovali študenti v rôznych kategóriách:

1. cenu výboru Sekcie pre umelecký preklad získala Sabína Smutná (Ken Liu: Papierový zverinec), 3. cenu Spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry získala Dominika Macková (Ray Bradbury: Zázraky podľa Jamieho), čestné uznania VSUP a SSPUL získala Michaela Vinczeová (H. P. Lovecraft: Chladný vzduch) a Jana Klimová (Chad B. Anderson: Burina), 2. cenu výboru Sekcie pre vedecký a odborný preklad získala Monika Tužinská (Aké typy ľadových útvarov na Zemi poznáme?).

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa tvorivých a prekladateľských síl!

Prekladopédia

Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK privítala 20. 3. 2019 dve majsterky slova – Luciu Halovú a Barboru Kráľovú, ktoré sa zaslúžili za slovenský preklad ságy Pieseň ľadu a ohňa od amerického autora G. R. R. Martina. Študentom počas besedy na tému Hra o tróny v slovenčine priblížili spoluprácu na knihách a podelili sa aj o radosti a strasti, ktoré nastávajú pri prenášaní fantazijných svetov do iného jazyka. Okrem toho opísali aj spoluprácu s vydavateľstvom a redaktorkou K. Juskovou.

Veríme, že študenti načerpali nové poznatky a inšpiráciu a že sa v rovnako hojnom počte stretneme aj na ďalšej Prekladopédii v zimnom semestri.

Ponuka PV

Keďže PV predmety sú tento semester značne preplnené, ponúkam študentom nasledujúcu možnosť:

Ak má niekto z vás záujem absolvovať ako náhradu za predmety Populárna kultúra anglofónnych oblastí alebo Jazyk a prezentačné zručnosti  cca 7-týždňový seminár o Africkej literatúre písanej v anglickom jazyku pod vedením dr. Dobroty Pucherovej z Ústavu svetovej literatúry SACV, ozvite sa mi prosím emailom. Seminár sa bude konať v pondelok o 15:10 a začína sa až na konci marca, 25.3.2019. Ešte sú voľné miesta. I. Lacko

6th IDEAS English Students' Conference

Dear colleagues,

on behalf of the 2019 Conference Committee and ESCape, club connecting the
students of the Department of English and American Studies (DEAS) at the
Faculty of Arts, Masaryk University, it is my great pleasure to invite you to
the 6th IDEAS English Students’ Conference.  

We encourage all B.A., M.A., and Ph.D. students who are interested
in presenting their work (such as – but not necessarily – their B.A. and M.A.
theses or doctoral projects) to send the topic and the outline of their
presentations of max. 300 words (regarding the following categories:
Linguistics, Literature, Translation, Cultural Studies, or English Language
Teaching) to esc.english@gmail.com by the 31st March 2019.

Check the attached leaflet for detailed information!

Should you wish to follow the event on Facebook, you can do so under the
following link:
https://www.facebook.com/events/597771363994804/?active_tab=about

Do not hesitate to contact us with any further inquiries.

On behalf of the organizing committee

Kristína Šefčíková

ESCape Vice-chair   

___________________
ESCape
English Students' Club
Arna Nováka 1, Brno
Czech Republic

Št. skúšky - harmonogram

Št. skúšky (jesenný termín) sa na KAA uskutočnia v nižšie uvedených termínoch podľa priloženého rozpisu (prihlásenie cez konto UK).

Obhajoby Bc. prác (UAP/OPT):

27.08.2018

Mgr. UAP/DPŠ:

27.08.2018 (didaktika + filológia + obhajoby DP)

Mgr. OPT:

24.08.2018 (preklad a tlmočenie)/28.08.2018 (filológia + obhajoby DP)

Št. skúšky - august

Št. skúšky na KAA sa v jesennom termíne uskutočnia podľa priloženého zoznamu.

Úspech študenta KAA v ŠVOK

V medzikatedrovej literárnej sekcii ŠVOK 2018 sa úspešne prezentoval študent Maxim Duleba. K výbornému umiestneniu srdečne blahoželáme!

Prípravné kurzy

Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK uskutoční prípravné kurzy k prijímacím testom SCIO z anglického jazyka. Na kurz sa môže prihlásiť každý, kto si podal prihlášku na štúdium anglického jazyka na FiF UK, resp. aj  na inú fakultu, ktorá vyžaduje test SCIO. Cieľom kurzu je poskytnúť uchádzačovi informáciu o náročnosti požiadaviek SCIO testu a precvičiť najťažšie gramatické javy. Záväznú prihlášku s ďalšími informáciami si stiahnite tu.

Ocenenie pre M. Huttovú

V pondelok 20. novembra 2017 sa v Aule UK uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom UK pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Rektor UK odovzdal ocenenie aj PhDr. Márii Huttovej, CSc., dlhoročnej pedagogičke a donedávna aj vedúcej Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK. K oceneniu srdečne blahoželáme!

Cena rektora

Z 12 diplomových prác nominovaných Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v ak. r. 2016/2017 na Cenu rektora sú až 3 práce z Katedry anglistiky a amerikanistiky. Nominovaným blahoželáme!

Hieronymove dni 2017

PREKLADATEĽSKÁ UNIVERZIÁDA 2017

Dňa 17. 5. 2017 sa na našej katedre uskutočnil už 22. ročník Prekladateľskej univerziády, v ktorom uspeli aj naši študenti. V kategórii umelecký preklad prvú cenu Výboru sekcie pre umelecký preklad Literárneho fondu získala Denisa Ghaniová a druhú cenu Jana Kyseľová. Okrem toho do verejného kola postúpila a čestné uznanie získala Sabína Smutná.

V kategórii odborného prekladu druhú cenu Výboru sekcie pre odborný preklad Literárneho fondu získal Michal Kortiš a tretiu cenu Andrea Lubušká. V rovnakej kategórii ocenila Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry prvou cenou Magdalénu Jurkemíkovú a treťou cenou Martinu Ďurákovú. Veľmi potešiteľná je správa, že všetci študenti, ktorí sa zapojili do odborného prekladu, boli z Filozofickej fakulty. Do verejného kola ďalej postúpili a čestné uznanie získali: Veronika Goldiňáková, Nikoleta Račková a Denisa Ghaniová.

Všetkým zúčastneným a hlavne víťazom v mene celej katedry srdečne blahoželáme!

Festival divadiel FiF UK

Študentské divadlo pri Katedre anglistiky a amerikanistiky ActofKAA všetkých srdečne pozýva na festival divadiel FiF UK.

Linguamarket 2017

29. 3. 2017 (streda) sa v čase 10.00  14.00 bude v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK konať Linguamarket 2017. Ide o stretnutie zamestnávateľov, klientov, dodávateľov a študentov FiF UK.

NAJNOVŠIE VYDANIE

Prečítajte si aktuálne vydanie študentského časopisu Perspectives (+ staršie vydania).

Perspectives on Gender in North America

Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK v Bratislave predstavuje zborník zo 4. ročníka medzinárodnej študentskej konferencie o Amerikách.

4th IDEAS English Students' Conference

Dear colleagues,

on behalf of the 2017 Conference Committee, and ESCape, club connecting the students of the Department of English and American Studies (DEAS) at the Faculty of Arts, Masaryk University, it is my great pleasure to invite you to the 4th IDEAS English Students’ Conference. We are proud that our previous conferences were quite successful and we were only too happy to welcome presenters not only from our faculty, but also from other English departments in the Czech Republic, Slovakia, and Austria. This year we are hoping to reach even further, so make sure not to miss out on this opportunity!

The 4th IDEAS conference will be held on the 12th May 2017. By organising the conference, we want to yet again provide you with an opportunity to share your ideas and your research with other students and academics, to exchange ideas and scholarly experience, or to practice your presentation skills (which may come in handy during your theses defences) but also to broaden your horizons and possibly get some inspiration for your own studies. All this in a friendly and relaxed environment.

Therefore, we encourage all B.A., M.A., and Ph.D. students who are interested in presenting their work (such as – but not necessarily – their B.A. and M.A.
theses or doctoral projects) to send the topic and the outline of their presentations (regarding the following categories: Linguistics, Literature, Translation, Cultural Studies, English Language Teaching) to esc.englishgmail.com by the 14th April 2017.
Presentations should be approximately 20 minutes long.

Don’t hesitate to contact us with any further inquiries.On behalf of the organizing committee
Mgr. Ivona Schöfrová

Bc. Michaela Teličková
ESCape Chair

The Department of English and American Studies Faculty of Arts at Masaryk University Gorkeho 7/Arna Novaka 1
602 00 Brno
Czech Republic

Zimný festival s ActofKAA

Študentské divadlo pri Katedre anglistiky a amerikanistiky ActofKAA všetkých srdečne pozýva na vianočný festival FestofKAA.

Christmas ActofKAAfé

Študentské divadlo pri Katedre anglistiky a amerikanistiky ActofKAA všetkých srdečne pozýva na ActofKAAfé.

Ars Poetica 2016

Všetkých srdečne pozývame na festival poézie Ars Poetica 2016 (programvystupujúci + udalosť na facebooku).

Hieronymove dni 2016

Young Guns

Pozvánka na prezentáciu a diskusiu o projekte Young Guns a štipendijných programoch Fulbrightovej komisie.

Autumn ActofKAAfé

Študentské divadlo pri Katedre anglistiky a amerikanistiky ActofKAA všetkých srdečne pozýva na ActofKAAfé.

NAJNOVŠIE VYDANIE

Prečítajte si aktuálne vydanie študentského časopisu Perspectives (+ staršie vydania).

Letný festival s ActofKAA

Študentské divadlo pri Katedre anglistiky a amerikanistiky ActofKAA všetkých srdečne pozýva na letný festival FestofKAA.

Spring ActofKAAfé

Študentské divadlo pri Katedre anglistiky a amerikanistiky ActofKAA všetkých srdečne pozýva na ActofKAAfé.

Linguamarket 2016

Dňa 16. marca 2016 (streda) sa v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod. bude v Moyzesovej sieni v budove Filozofickej fakulty UK konať Linguamarket 2016. Ide o stretnutie zamestnávateľov, klientov, dodávateľov a študentov Filozofickej fakulty UK. Zvlášť sú pozvaní:

* prekladateľské a tlmočnícke agentúry

* jazykové školy

* zástupcovia nadnárodných servis centier

* výrobcovia elektronického softvéru pre preklad a lokalizáciu

* kultúrne a jazykové inštitúty

* ďalší perspektívni zamestnávatelia

Bližšie informácie nájdete na facebooku

ActofKAA hrá s The Gypsywood Players

Študentské divadlo pri Katedre anglistiky a amerikanistiky ActofKAA všetkých srdečne pozýva na predstavenie s hosťujúcim divadlom The Gypsywood Players.

Semester s jazykovým mentoringom

Študenti OPT a UAP (s cudzími jazykmi) majú jedinečnú príležitosť zúčastniť sa programu jazykového mentoringu a jeden semester intenzívne pracovať na svojich cudzích jazykoch. Viac informácií na Facebooku.

Gender in the Americas

Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK v Bratislave srdečne pozýva na 4. ročník medzinárodnej študentskej konferencie o Amerikách, na ktorom sa predstaví 20 rečníkov zo 7 krajín.

Nové číslo študentského časopisu Perspectives.

Vyšlo nové číslo študentského časopisu Perspectives.

ActofKAA a 12 mesiačikov v RTVS

Študentské divadlo pri Katedre anglistiky a amerikanistiky ActofKAA nahralo rozprávku Dvanásť mesiačikov od Pavla Dobšinského v anglickej verzii pre RTVS - okruh Radio Slovakia International. Vypočuť si ju môžete v archíve sekcie Programmes pre 25.12.2015.

Zimný festival s ActofKAA

Študentské divadlo pri Katedre anglistiky a amerikanistiky ActofKAA všetkých srdečne pozýva na vianočný festival FestofKAA.

ActofKAAfé

Študentské divadlo pri Katedre anglistiky a amerikanistiky ActofKAA všetkých srdečne pozýva na ActofKAAfé.

Hieronymove dni 2015

O. Wilde opäť v ActofKAA

Študentské divadlo pri Katedre anglistiky a amerikanistiky ActofKAA všetkých srdečne pozýva na reprízu hry Oscara Wildea The Importance of Being Earnest.

1st SKA ELT Conference

Subtitling Workshop for Beginners

Nové číslo študentského časopisu Perspectives.

Vyšlo nové číslo študentského časopisu Perspectives.

Linguamarket 2015

Nové číslo študentského časopisu Perspectives.

Vyšlo nové číslo študentského časopisu Perspectives.

Interamerikan. konferencia 2014

Hieronymove dni 2014

Prvé číslo študentského časopisu Perspectives

Vyšlo prvé číslo študentského časopisu Perspectives.

<output>Prečítajte si júnové vydanie študentského časopisu Perspectives</output>

Hieronymove dni 2013

Interamerikan. konferencia 2013

Interamerikan. konferencia 2012