Študentský časopis PERSPECTIVES

Perspectives Creative Writing Contest

Všeobecné informácie o súťaži:

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci študenti katedry anglistiky a amerikanistiky UK na bakalárskom alebo magisterskom stupni. Zapojiť sa možno ľubovoľným tvorivým písaným príspevkom (eseje, poviedky, básne, komentáre, glosy, atď) na tému „Írsko“ v anglickom jazyku. Príspevky budú hodnotené komisiou zloženou z členov katedry anglistiky a amerikanistiky. Deadline na odoslanie príspevkov je 20. 03. 2023 na uvedenú e-mailovú adresu.

Informácie o výhre:

Výherca súťaže dostane možnosť zúčastniť sa spoločne s pedagógmi na workshope Karlovej Univerzity „Irish Week“, zameranému na Írsku kultúru a reálie. Zoznam prednášajúcich je zložený zo zahraničných aj domácich expertov, prednášať sa bude napríklad o írskej občianskej vojne, vplyve Williama Shakespeara na írsku literatúru alebo Belfast v minulosti aj prítomnosti. Workshop bude prebiehať od 1. do 8. apríla 2023 v hoteli Kavka v českej Malej Skále. V cene je zahrnuté ubytovanie, účasť na workshopoch aj strava. Tento projekt bol podporený Írskym veľvyslanectvom na Slovensku.

 

General information about the contest:

Students of the department of English studies UK are eligible to partake in the contest. You can submit a creative written work of your choosing (essay, short story, poem, commentary, etc.) with the theme “Ireland” in the English language. The papers will be evaluated by a commission composed of the department’s members. Deadline to submit your papers is 20. 03. 2023 to the listed email address.

Information about the prize:

The winner of this contest will get the chance to participate, with some members of our department, on Charles University’s workshop “Irisih Week” focused on Irish culture. The list of speakers contains foreign and domestic experts; topics of the presentations will be, for example, the Irish civil war, Shakespeare´s presence in Irish literature, or Belfast in the past and present. The location of the workshop will be hotel Kavka in Mala Skala. The prize contains accommodation, participation in the workshops and meals. This project was endorsed by the Irish embassy in Slovakia.

 

 

PERSPECTIVES - študentský online časopis

PERSPECTIVES je online časopis, na tvorbe ktorého sa podieľajú študenti a pedagógovia Katedry anglistiky a amerikanistiky. Názov nášho časopisu vysvetľuje aj našu filozofiu. No nenechajte sa zmiasť tým, že sme len časopis. Ponúkame oveľa viac. Simulujeme celú REDAKCIU, čo zahŕňa prácu v jednotlivých tímoch, ktoré sa venujú konkrétnym povinnostiam, a to:

  • písaniu článkov, blogov a pod.
  • revízii článkov a posúdenia ich kvality
  • grafickému spracovaniu článkov a časopisu ako koncovému výstupu
  • práci na sociálnych sieťach (FB a IG)
  • organizácií dvoch podujatí za semester (napr. kvíz a diskusiu)
  • vedeniu a dohliadaniu na prácu v jednotlivých tímoch a predávaniu skúseností.

Zameriavame sa na podávanie informácií najmä z anglofónneho sveta (kultúra, reálie, história, lingvistika a literatúra), z nášho malého sveta na katedre, ale zaujímajú nás aj "perspektívy" študentov a pedagógov na rôzne témy v spoločnosti. A čím viac konverzácií vieme otvoriť a čím viac pohľadov do tém priniesť, tým lepšie. Samozrejme, nepohrdneme ani skúsenosťami a osobnými zážitkami alebo príbehmi, z ktorých sa môžeme všetci poučiť. V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte buď Luciu Grauzľovú alebo perspectives.ed@gmail.com.

Sledovať a kontaktovať nás môžete aj cez Facebook a Instagram!