Interamerikanistická konferencia

Študentská interamerikanistická konferencia

Študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky organizujú každoročnú Študentskú interamerikanistikú konferenciu.

Publikácie

Perspectives on Gender in North America

Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK v Bratislave predstavuje zborník zo 4. ročníka medzinárodnej študentskej konferencie o Amerikách.


Archív udalostí

Gender in the Americas

Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK v Bratislave srdečne pozýva na 4. ročník medzinárodnej študentskej konferencie o Amerikách, na ktorom sa predstaví 20 rečníkov zo 7 krajín.

Interamerikan. konferencia 2014

Interamerikan. konferencia 2013

Interamerikan. konferencia 2012