DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – ONLINE ŽIVÉ VYSIELANIE 22. januára 2022


13. 01. 2022 10.52 hod.

Dvere fakulty vám otvárame online. Získajte informácie o štúdiu, zoznámte sa s našimi pedagógmi i študentmi, predstavíme vám študijné programy i mimoškolské aktivity. Nazrite do pestrého študentského života na Filozofickej fakulte UK a opýtajte sa, čo vás zaujíma.

Live stream bude možné sledovať na Facebooku alebo Youtube.

Počas celého trvania Dňa otvorených dverí budete môcť klásť otázky aj cez aplikáciu sli.do

PROGRAM


10.00 – 11.00 h: stretnutie s vedením FiF UK a priestor na otázky

 

1. blok

11.00 – 12.00 h:  slovenský jazyk a literatúra, romanistika, rusistika, germanistika, slovanské jazyky, anglistika

2. blok

12.00 – 13.00 h: história, archeológia, etnológia, archívnictvo-muzeológia-digitalizácia, žurnalistika, dejiny umenia

3. blok

13.00 – 14.00 h: politológia, sociológia, religionistika, psychológia, knižničná a informačná veda, filozofia

4. blok

14.00 – 15.00 h: muzikológia, klasické jazyky, marketingová komunikácia, pedagogika a andragogika, maďarčina, estetika, východoázijské jazyky

Kompletné informácie o prijímacích skúškach, štúdiu na FiF UK a odpovede na najčastejšie otázky nájdete na stránke pre uchádzačov o štúdium.

Virtuálne stánky v MS Teams od 15.00 h

Ak sa chcete dozvedieť ešte viac podrobností o niektorých študijných programoch, v čase 15.00 – 16.00 h sa môžete stretnúť s členmi vybraných katedier v MS Teams a opýtať sa, čo vás zaujíma.

Katedru anglistiky a amerikanistiky

Katedra etnológie a muzeológie

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

Katedra maďarského jazyka a literatúry

Katedra psychológie

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

Katedra slovanských filológií

Katedra sociológie