Študijné materiály

Počítačová podpora v archeológii (A-boAE-028)

Sylabus kurzu

1. prednáška - vzorové dáta + manuál k programu GIMP

2. prednáška - vzorové dáta

3. prednáška - vzorové dáta + manuál k programu RawTherapee

4. prednáška - vzorové dáta + manuál k programu InkScape

5. prednáška - vzorové dáta

10. prednáška - vzorové dáta

Výberový seminár z praveku a doby rímskej (A-boAE-036)

Sylabus

2. prednáška - študijné materiály

3. prednáška - študijné materiály

4. prednáška - študijné materiály

6. prednáška - študijné materiály

7. prednáška - študijné materiály

8. prednáška - študijné materiály (z monografie len kapitolu 5.4)

9. prednáška - študijné materiály

Materiálna kultúra 1 - praktické cvičenie (A-boAE-044)

Sylabus kurzu

8. prednáška - vzorové dáta

Požiadavky k ukončeniu a hodnoteniu kurzu

GIS v archeológii (A-boAE-114)

1. prednáška - vzorové dáta

3. prednáška - vzorové dáta

5. prednáška - vzorové dáta

7. prednáška - vzorové dáta

8. prednáška - vzorové dáta

9. prednáška - vzorové dáta

Vybrané problémy európskej archeológie 2 (A-moAE-41)

Sylabus kurzu

Moderné meracie techniky v archeológii (A-moAE-43)

Sylabus kurzu

2. prednáška - vzorové dáta

3. prednáška - vzorové dáta

5. prednáška - vzorové dáta + manuál k LAStools

6. prednáška - vzorové dáta

Počítačová podpora v archeológii 2 (A-moAE-208)

1. prednáška - vzorové dáta

2. prednáška - vzorové dáta

3. prednáška - vzorové dáta

4. prednáška - vzorové dáta

5. prednáška - vzorové dáta

7. prednáška - vzorové dáta

8. prednáška - vzorové dáta

9. prednáška - vzorové dáta