Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

Schválené témy záverečných prác na akademický rok 2023/2024

Bakalárske práce:

Doklady domestikácie koní v mladšom praveku z územia Slovenska
Evidence of horse domestication in prehistory from the territory of Slovakia 

Ženské hroby so zbraňami v praveku z územia Slovenska
Prehistoric female graves containing weapons in the territory of Slovakia 

Medicína a jej uplatnenie v dobe bronzovej
Medical Practices in Bronze Age Europe  

Rekonštrukcia tzv. lužického kroja v mladšej dobe bronzovej na strednom a hornom Považí
The reconstruction of lusatian culture dress in Late Bronze Age from the territory of central and upper Váh valley 

Špecifiká keltského mincovníctva na juhozápadnom Slovensku
Specifics of the Celtic Coinage in southwest Slovakia 

Germánska keramika z pohrebiska doby rímskej v Bešeňove
Germanic Pottery from the Roman Period Necropolis in Bešeňov 

Rímske mince z východného Slovenska z doby rímskej a obdobia sťahovania národov
Roman Coins from the east Slovakia in the Roman Period and the Migration Period 

Mohylový rítus vo včasnom stredoveku medzi Západnými Karpatmi a Jadranom
Tumulus Burial Rite in the Early Medieval Period between the Western Carpathians and the Adriatic

Harmonogram odovzdania záverečných prác

Termíny odovzdania záverečných prác pre Bc. a Mgr. štúdium
Jesenný termín 202330. 6. 2023 do 15:00
Zimný termín 2023bude oznámené
Letný termín 2024bude oznámené
Jesenný termín 2024bude oznámené

Záverečné práce sa odovzdávajú len v elektronickej podobe prostredníctvom AIS-u (aktualizované 1. 3. 2021). Týmto rozhodnutím sa ruší povinnosť študentov odovzdať 1 exemplár tlačenej verzie práce (viac informácií tu a tu).


3bc a 2mgr

Svojmu školiteľovi je potrebné odovzdať interné tlačivo "Záväzná prihláška témy záverečnej práce". Témy zadaní musia schválené do 31. 10. 2020. Po schválení bude téma s ostatnými údajmi zadaná do systému AIS2, všetko v réžii katedry.

PS: Prihláška sa neodovzdáva na študijné oddelenie!

V prípade otázok kontaktujte študijných poradcov, alebo školiteľa.

Všetky dôležité informácie nájdete na tomto mieste, resp. stránke Filozofickej fakulty UK a Univerzity Komenského.